Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Przetarg nieograniczony "Budowa sieci kanalizacyjnej w Aglomeracji Żnin"

Deadlines:
Published : 03-01-2019 10:56:48
Placing offers : 15-02-2019 11:00:00
Offers opening : 15-02-2019 11:15:00
Procedure:
Type: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1.Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 183.26 2019-01-03 10:56:48 Proceeding
2.SIWZ wraz z załącznikami.zip zip 10857.14 2019-01-03 10:56:48 Proceeding
3.Decyzje środowiskowe.zip zip 8327.17 2019-01-03 10:56:48 Proceeding
4.Decyzje lokalizacyjne.zip zip 42918.8 2019-01-03 10:56:48 Proceeding
5.Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.zip zip 6252.6 2019-01-03 10:56:48 Proceeding
6.Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.pdf pdf 106.41 2019-01-03 10:56:48 Proceeding
7.Warunki odtworzenia nawierzchni drogi powiatowe.pdf pdf 558.11 2019-01-03 10:56:48 Proceeding
8.Mapy zasadnicze.zip zip 18304.78 2019-01-03 10:56:48 Proceeding
9.Dokumentacja hydrogeologiczna.zip zip 27593.99 2019-01-03 10:56:48 Proceeding
10.Mapy orientacyjne.zip zip 3604.33 2019-01-03 10:56:48 Proceeding
11.Warunki techniczne.zip zip 22505.41 2019-01-03 10:56:48 Proceeding
Wyjaśnienie treści oraz modyfikacja SIWZ nr 1.pdf pdf 919.34 2019-01-30 09:13:05 Public message
Wyjaśnienie treści SIWZ nr 2.pdf pdf 220.92 2019-02-08 09:56:49 Public message
Wyjaśnienie treści oraz modyfikacja SIWZ nr 3.pdf pdf 245.74 2019-02-13 12:29:09 Public message
Zmodyfikowany załącznik nr 4 do IDW.docx docx 136.26 2019-02-13 12:29:22 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 390 2019-02-15 13:01:17 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 359.51 2019-02-19 13:53:24 Public message

Announcements

2019-02-19 13:53 Mateusz Piechowiak Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2019-02-15 13:01 Mateusz Piechowiak Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2019-02-13 12:29 Mateusz Piechowiak Wyjaśnienie treści oraz modyfikacja SIWZ nr 3

Wyjaśnienie treści o [...].pdf

Zmodyfikowany załącz [...].docx

2019-02-08 09:57 Mateusz Piechowiak Wyjaśnienie treści SIWZ nr 2

Wyjaśnienie treści S [...].pdf

2019-01-30 09:13 Mateusz Piechowiak Wyjaśnienie treści oraz modyfikacja SIWZ nr 1

Wyjaśnienie treści o [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta Wykonawcy - Tu zamieść załączniki z Twoją ofertą (zostaną one podpisane przez Ciebie w drugim kroku składania oferty). Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione. Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 665