Postępowanie: Dostawa wraz ze szkoleniem i instalacją fabrycznie nowego spektrometru LC-MS/MS do Laboratorium Biochemii i Bioinformatyki Żywności Wydziału Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach projektu nr RPWM.01.01.00-28-0002/17-00 pt. „Innowacyjność technologii żywności wysokiej jakości” Działanie 1.1 Nowoczesna infrastruktura badawcza publicznych jednostek naukowych - współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej RPO WiM 2014-2020

Terminy:
Składanie ofert: 12-02-2019 10:00:00
Otwarcie ofert : 12-02-2019 11:00:00

Pozostało :

Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

Komunikaty

2019-02-12 12:34 Zygmunt Bartnikowski Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2019-02-04 13:28 Zygmunt Bartnikowski Odpowiedzi na pytania nr 3

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2019-01-29 12:02 Zygmunt Bartnikowski Odpowiedzi na pytania nr 2

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2019-01-28 09:08 Zygmunt Bartnikowski Zmiana treści SIWZ

Zmiana treści SIWZ ( [...].pdf

2019-01-22 09:33 Zygmunt Bartnikowski Odpowiedzi na pytania nr 1 (485)

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Spektrometr - 1 szt. - (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.3243 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena - Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
Odblokuj formularz
Wyślij wiadomość