Postępowanie: ZP-18-155BN DOSTAWA APARATURY I URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH

Terminy:
Składanie ofert: 12-02-2019 11:00:00
Otwarcie ofert : 12-02-2019 11:30:00

Pozostało :

Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:  Zadawania pytań do SIWZ;

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ za pośrednictwem platformy zakupowej umieszczonej pod adresem:https://platformazakupowa.pl/pn/spskm.katowiceTreść pytań (bez ujawnienia źródła) wraz z wyjaśnieniami bądź informacje odokonaniu zmiany SIWZ, zamawiający przekaże wykonawcom za pośrednictwem platformy zakupowej.W TREŚCI PRZESŁANEJ WIADOMOŚCI NALEŻY WSKAZAĆ OZNACZENIE I NAZWĘ POSTĘPOWANIA,KTÓREGO DOTYCZY ORAZ NAZWĘ WYKONAWCY ALBO DOWOLNE OZNACZENIE POZWALAJĄCE NA IDENTYFIKACJĘ WYKONAWCY


Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia zapytań prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:tel. 22 101 02 02,e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej.

Komunikaty

2019-02-12 12:04 Magdalena Stefanowicz 12.02.2019r. - PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

12.02.2019_PROTOKÓŁ [...].pdf

2019-02-01 07:39 Magdalena Stefanowicz 01.02.2019r. - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia;
01.02.2019r. - WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA;
01.02.2019r. - Zmodyfikowane załączniki nr 4, nr 5 do SIWZ.

01.02.2019r_zmodyfik [...].doc

01.02.2019r._ogłosze [...].pdf

01.02.2019r_Wyjaśnie [...].pdf

2019-01-28 12:57 Magdalena Stefanowicz 28.01.2019r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia;
28.01.2019r. Zmiana treści SIWZ

28.01.2019r._ogłosze [...].pdf

28.01.2019r._zmiana_ [...].pdf

2019-01-17 13:55 Magdalena Stefanowicz 17.01.2019r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia;
17.01.2019r. Zmiana treści SIWZ

17.01.2019r_ogłoszen [...].pdf

17.01.2019r_zmiana_t [...].pdf

2019-01-10 13:56 Magdalena Stefanowicz 10.01.2019r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia;
10.01.2019r. Zmiana treści SIWZ

10.01.2019r._zmiana_ [...].jpg

10.01.2019r_ogłoszen [...].pdf

2019-01-04 11:52 Magdalena Stefanowicz 04.01.2019r. -Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
04.01.2019r. - Zmiana treści SIWZ

04.01.2019r_ogłoszen [...].pdf

04.01.2019r._Zmiana [...].pdf

Formularz

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Oferta Wykonawcy - Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej. (Zamawiający wymaga załączenia pliku) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej. (0)
(0)
Odblokuj formularz
Wyślij wiadomość