Proceeding: Zaprojektowanie i ułożenie II niezależnej linii zasilania gwarantowanego z siłowni telekomunikacyjnej w budynku Komendy Stołecznej Policji na potrzeby gwarantowanego zasilania urządzeń sieci OST 112 - 107/2018/WTI

Deadlines:
Posted : 05-12-2018 16:22:00
Placing offers: 07-12-2018 14:30:00
Opening offers : -

Requirements and specifications

UWAGA: Proszę zapoznać się z załącznikami. Ogłoszenie, Formularz ofertowy, Ogólne warunki umowy oraz Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - w załączeniu

Forma składania ofert: Formularz Ofertowy wypełniony, podpisany i zeskanowany, proszę załączyć do oferty wyłącznie na platformie zakupowej.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany, odwołania lub unieważnienia ogłoszonego zamówienia w każdym czasie bez podania przyczyny.

Osoba do kontaktu: Jarosław Machajek  tel. 22-60-333-20 lub Dariusz Witak tel. 22-604-04-87,

Anna Górecka tel. 22-603-65-10 , anna.gorecka@ksp.policja.gov.pl Wydział Teleinformatyki KSP

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Zaprojektowanie i ułożenie II niezależnej linii zasilania gwarantowanego z siłowni telekomunikacyjnej w budynku Komendy Stołecznej Policji na potrzeby gwarantowanego zasilania urządzeń sieci OST 112. opis w załączniku

Ogłoszenie.pdf

Opis przedmiotu zamó [...].pdf

OWU.pdf

Formularz Ofertowy.p [...].pdf

1 service - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3097 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value (Buyer requires the attachment of a file)

Formularz Ofertowy.p [...].pdf

Opis przedmiotu zamó [...].pdf

OWU.pdf

0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Unlock the form

The number of page views - 30

Send a message