Proceeding: Dostawa soli i piachu

Katarzyna Arent
Komenda Stołeczna Policji
Deadlines:
Posted : 04-12-2018 12:47:38
Placing offers: 06-12-2018 23:00:00
Opening offers : -
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Termin realizacji zamówienia do 3 dni roboczych. Wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym koszt transportu / przesyłki oraz rozładunku leżą po stronie Dostawcy/Wykonawcy. Pełna specyfikacja zamówienia oraz ewentualne załączniki widoczne są na stronie postępowania, a Dostawca/Wykonawca składając ofertę godzi się na te warunki i jest świadomy odpowiedzialności prawnej za złożoną ofertę. Dostawca /Wykonawca jest związany złożoną przez siebie ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. Płatność za przedmiot zamówienia będzie dokonana na rzecz Wykonawcy przelewem bankowym na rachunek określony na fakturze Wykonawcy, w ciągu 30(trzydziestu) dni od daty dostarczenia przez Dostawcę/Wykonawcę do zamawiającego tj. Wydziału Inwestycji i Remontów Komendy Stołecznej Policji,ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa, prawidłowo wystawionej faktury VAT,po zrealizowaniu dostawy. Na fakturze jako płatnika należy wskazać: Komendę Stołeczną Policji, 00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 2, NIP:5251930070, REGON:012126482. Zamówienia odbywają się wyłącznie za pomocą platformy zakupowej na stronie https://platformazakupowa.pl/(nie są przyjmowane oferty składane w inny sposób, niż poprzez formularz na stronie postępowania). W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z opisem zamieszczonym na platformie zakupowej zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zwrotu na koszt Dostawcy. Wymagana gwarancja na dostarczony przedmiot zamówienia – gwarancja jaką przewiduje producent. Dostawa do obiektów wraz z listą osób do kontaktu ws. realizacji zamówienia w załączniku. Osoba do kontaktu ws. ogłoszenia : Katarzyna Arent tel 22 603 38 35.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
2018.10 - umowa na dostawę jednokrotną.doc doc 144.5 2018-12-04 12:47:38 Proceeding
wykaz obiektów - załącznik do umowy sól 2019.xlsx xlsx 13.13 2018-12-04 12:47:38 Proceeding

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 SÓL DROGOWA, OPAKOWANIA PO 25 KG CENA ZA TONĘ PROSZĘ PODAĆ CENĘ ZA 1 TONĘ 11.975 metric ton - (0)
2 PIACH DROGOWY OPAKOWANIA PO 25 KG CENA ZA TONĘ PROSZĘ PODAĆ CENĘ ZA 1 TONĘ 15.625 metric ton - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5234 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
Unlock the form

The number of page views - 1

Send a message to buyer