Postępowanie: Remont wewnętrzny mieszkaniaprzy ul. Kopernika 40/12 w Kwidzynie

Terminy:
Składanie ofert: 07-12-2018 09:28:00
Otwarcie ofert : 07-12-2018 09:33:00

Pozostało :

Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

W imieniu Zakładu do spraw Infrastruktury Miejskiej zapraszamy Państwa do składania ofert na Remont wewnętrzny mieszkania przy ul. Kopernika 40/12 w Kwidzynie .Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków. 

Zamawiający wymaga:- termin realizacji: 20   grudnia 2018 r.

Adres dostawy

Adres dostawy podany jest w sekcji przedmiot postępowania przy pozycji zakupowej

Komunikaty

Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Kopernika 40/12 -

przedmiar Kopernika [...].pdf

1 robota budowlana Zakład ds. Infrastruktury Miejskiej w Kwidzynie
Warszawska 19
82-500, Kwidzyn
(0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.3243 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 100% Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Odblokuj formularz
Wyślij wiadomość