Postępowanie: Dostawa aparatów telefonicznych Cisco7861

Monika Brzezicka
Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu Oddział: Wydział Teleinformatyki
Terminy:
Składanie ofert: 07-12-2018 15:00:00
Otwarcie ofert : 07-12-2018 15:05:00

Pozostało :

Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

1. Wykonanie przedmiotu umowy - zgodnie z umową i załącznikami (w załączeniu),

 2. Wykonawca składając ofertę akceptuje warunki umowy. 

3. Rozpatrzeniu podlegać będą tylko te oferty, do których zostaną dostarczone, uzupełnione i podpisane wymagane dokumenty ( załącznik nr 1 ) 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny 

5. Załącznik nr 1 stanowi formularz ofertowy oraz określa przedmiot zamówienia

Adres dostawy

Adres dostawy podany jest w sekcji przedmiot postępowania przy pozycji zakupowej

Komunikaty

Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Aparat telefoniczny Cisco7861 - 7 szt. Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
Podwale 31-33
50-040, Wrocław
(0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.3243 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 100% Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Odblokuj formularz
Wyślij wiadomość