Proceeding: Dostawa aparatów telefonicznych Cisco7861

Monika Brzezicka
Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu Division: Wydział Teleinformatyki
Deadlines:
Posted : 29-11-2018 16:10:06
Placing offers: 07-12-2018 15:00:00
Opening offers : 07-12-2018 15:05:00

Requirements and specifications

1. Wykonanie przedmiotu umowy - zgodnie z umową i załącznikami (w załączeniu),

 2. Wykonawca składając ofertę akceptuje warunki umowy. 

3. Rozpatrzeniu podlegać będą tylko te oferty, do których zostaną dostarczone, uzupełnione i podpisane wymagane dokumenty ( załącznik nr 1 ) 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny 

5. Załącznik nr 1 stanowi formularz ofertowy oraz określa przedmiot zamówienia

Delivery address

The delivery address is given in the section subject of the procedure at the purchase position

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Join
file
1 Aparat telefoniczny Cisco7861 - 7 pc. Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
Podwale 31-33
50-040, Wrocław
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2802 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Join file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Unlock the form

The number of page views: 3

Send a message