Postępowanie: Roboty budowlane

Michał Filipiak
Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu Oddział: Wydział Inwestycji i Remontów
Terminy:
Składanie ofert: 09-11-2018 08:00:00
Otwarcie ofert : -

Pozostało :

Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

Przedmiotem zapytania jest wykonanie prac budowlanych w pomieszczeniach technicznych magazynowych KWP - jednostka w Kaliszu przy ul. Garncarskiej 11
Zakres :
I. Wymiana bramy garażowej z napędami elektrycznymi plus 5 pilotów
II. Wymiana drzwi zewnętrznych klasy C
III. Wymiana nawierzchni podjazdu + wykonanie schodów


WYMAGANIA WYSTAWIAJĄCEGO
1. Osoba do kontaktu : Michał Filipiak 0618412469
2. Wszelkie koszty związane z realizacja zamówienia w tym koszt transportu / przesyłki leżą po stronie wykonawcy
3. Płatność – przelew z odroczonym terminem płatności 30 dni od dostarczenia towaru wraz z fakturą pod wskazany przez zamawiającego adres
4. Zamówienia odbywają się wyłącznie za pomocą platformy zakupowej na stronie https://platformazakupowa.pl/
6. Przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem dostawcy
7. Zastrzegamy sobie prawo do częściowego realizowania zamówienia
8. Oferent który niejednokrotnie nie wywiązał się z oferty ( terminowość , zgodność z zamówieniem itp.) nie będzie brany pod uwagę w postępowaniu
9. Termin realizacji robót: 27.12.2018r.
10. Wymagane referencje z wykonywanych prac dla jednostek Policji
11. Przedmiar robót w załączniku.

Załączniki do postępowania

Adres dostawy

Adres firmy
Jana Kochanowskiego 2a
60-844 Poznań

Komunikaty

Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 1 - 1 szt. - (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.2964 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Termin dostawy - 30 dni, proszę potwierdzić (0)
2 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
3 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
4 Cena - Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Odblokuj formularz
Wyślij wiadomość