Proceeding: Wykonanie remontu pomieszczenia archiwalnego w KPP w Wieluniu przy ul. Warszawskiej 22 a

Elżbieta Mroczkowska
Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi Division: Wydział Inwestycji i Remontów Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi
Deadlines:
Posted : 06-11-2018 09:41:22
Placing offers: 09-11-2018 10:00:00
Opening offers : -

Requirements and specifications

1.Wykonawca winien przedstawić swoją ofertę na Formularzu ofertowym - Załącznik nr 1.

2.Do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy.                                          

3.Ofertę należy złożyć do dnia 09.11.2018 r. do godz. 10:00.

4.Termin realizacji zamówienia – do dnia 30.11.2018 r.

5.Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

6.Przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem Wykonawcy.                   

7.Materiały dostarczy Inwestor.                                                                                                                    

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Join
file
1 Wykonanie remontu pomieszczenia archiwalnego w KPP w Wieluniu przy ul. Warszawskiej 22 a Roboty budowlane

Zał.1-Formularz ofer [...].pdf

Zapytanie ofertowe.p [...].pdf

Zał.2-kosztorys nakł [...].pdf

1 set - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2802 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Join file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Termin realizacji zamówienia - do dnia 30.11.2018 r., proszę potwierdzić (0)
4 Gwarancja - minimum 24 miesiące, proszę potwierdzić (0)
Unlock the form

The number of page views: 22

Send a message