Postępowanie: Wykonanie remontu pomieszczenia archiwalnego w KPP w Wieluniu przy ul. Warszawskiej 22 a

Elżbieta Mroczkowska
Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi Oddział: Wydział Inwestycji i Remontów Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi
Terminy:
Składanie ofert: 09-11-2018 10:00:00
Otwarcie ofert : -

Pozostało :

Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

1.Wykonawca winien przedstawić swoją ofertę na Formularzu ofertowym - Załącznik nr 1.

2.Do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy.                                          

3.Ofertę należy złożyć do dnia 09.11.2018 r. do godz. 10:00.

4.Termin realizacji zamówienia – do dnia 30.11.2018 r.

5.Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

6.Przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem Wykonawcy.                   

7.Materiały dostarczy Inwestor.                                                                                                                    

Komunikaty

Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Wykonanie remontu pomieszczenia archiwalnego w KPP w Wieluniu przy ul. Warszawskiej 22 a Roboty budowlane

Zał.1-Formularz ofer [...].pdf

Zapytanie ofertowe.p [...].pdf

Zał.2-kosztorys nakł [...].pdf

1 kpl. - (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.2964 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 100% Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Termin realizacji zamówienia - do dnia 30.11.2018 r., proszę potwierdzić (0)
4 Gwarancja - minimum 24 miesiące, proszę potwierdzić (0)
Odblokuj formularz
Wyślij wiadomość