Postępowanie: Zapytanie poniżej progu - usługi

Katarzyna Bromirska
Urząd Dozoru Technicznego Oddział: Urząd Dozoru Technicznego. Centrala DA
Terminy:
Składanie ofert: 09-11-2018 12:00:00
Otwarcie ofert : -

Pozostało :

Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

W imieniu Urzędu Dozoru Technicznego zapraszamy  wykonawców do składania ofert na wykonanie wymiany węża LED w 5 ozdobach świetlnych o wymiarach 115 cm. Uzupełnienie wystroju świątecznego elewacji o dodatkowy element świetlny o wymiarach max. 150 x 150 cm. z montażem we wskazanym miejscu. Realizacja zamówienia do 05.12.2018.

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.

Zamawiający wymaga:

- warunki płatności: 21 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury;

- termin realizacji: do 05.12.2018 

- dodatkowe koszty: transport, podnośnik, montaż po stronie Wykonawcy; 

- gwarancja: proszę o potwierdzenie objęcia gwarancją przez min. 12 miesięcy; 


W przypadku pytań:

- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod nr tel. 604 550 210

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 17:00.   

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Załączniki do postępowania

Osoba wystawiająca postępowanie nie dodała żadnych załączników

Adres dostawy

Adres dostawy podany jest w sekcji przedmiot postępowania przy pozycji zakupowej

Komunikaty

Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Wąż ledowy Zdjęcie z elewacji ( fot.2) oraz wymiana świetlnego węża LED w gwiazdkach o wymiarach 115 cm. Zawieszenie 3 sztuk na elewacji we wskazanym miejscu (fot. 3), 2 sztuk nad wejściem do budynku, we wskazanym miejscu ( fot. 1)

Foto 3.JPG

Foto 2.JPG

foto 1.JPG

5 szt. - (0)
2 Świąteczny motyw dekoracyjny LED Świąteczny motyw dekoracyjny o wymiarach max. 150 cm x 150 cm, podświetlenie LED, kolorystyka zieleń, granat, biel. Montaż nad wejściem do budynku wysokość około 4,5 m ( Fot.1)

foto 1.JPG

1 szt. Urząd Dozoru Technicznego - Centrala-Warszawa 34
Szczęśliwicka 34
02-353, Warszawa
(0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.2964 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena - Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - 21 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, proszę potwierdzić (0)
3 Termin realizacji - Wykonanie usługi do 5.12.2018 (0)
4 Gwarancja - min. 12 Miesięcy, proszę potwierdzić i podać ilość miesięcy (0)
5 Dodatkowe koszty - wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu , podnośnika i montażu po stronie Wykonawcy, proszę potwierdzić (0)
6 Referencje - proszę o załączenie min. 0 listów referencyjnych (0)
Odblokuj formularz
Wyślij wiadomość