Proceeding: Zapytanie poniżej progu - usługi

Katarzyna Bromirska
Urząd Dozoru Technicznego Division: Urząd Dozoru Technicznego. Centrala DA
Deadlines:
Posted : 05-11-2018 15:29:25
Placing offers: 09-11-2018 12:00:00
Opening offers : -

Requirements and specifications

W imieniu Urzędu Dozoru Technicznego zapraszamy  wykonawców do składania ofert na wykonanie wymiany węża LED w 5 ozdobach świetlnych o wymiarach 115 cm. Uzupełnienie wystroju świątecznego elewacji o dodatkowy element świetlny o wymiarach max. 150 x 150 cm. z montażem we wskazanym miejscu. Realizacja zamówienia do 05.12.2018.

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.

Zamawiający wymaga:

- warunki płatności: 21 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury;

- termin realizacji: do 05.12.2018 

- dodatkowe koszty: transport, podnośnik, montaż po stronie Wykonawcy; 

- gwarancja: proszę o potwierdzenie objęcia gwarancją przez min. 12 miesięcy; 


W przypadku pytań:

- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod nr tel. 604 550 210

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 17:00.   

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments to proceedings

The person issuing the proceeding has not added any attachments

Delivery address

The delivery address is given in the section subject of the procedure at the purchase position

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Wąż ledowy Zdjęcie z elewacji ( fot.2) oraz wymiana świetlnego węża LED w gwiazdkach o wymiarach 115 cm. Zawieszenie 3 sztuk na elewacji we wskazanym miejscu (fot. 3), 2 sztuk nad wejściem do budynku, we wskazanym miejscu ( fot. 1)

Foto 3.JPG

Foto 2.JPG

foto 1.JPG

5 pc. - (0)
2 Świąteczny motyw dekoracyjny LED Świąteczny motyw dekoracyjny o wymiarach max. 150 cm x 150 cm, podświetlenie LED, kolorystyka zieleń, granat, biel. Montaż nad wejściem do budynku wysokość około 4,5 m ( Fot.1)

foto 1.JPG

1 pc. Urząd Dozoru Technicznego - Centrala-Warszawa 34
Szczęśliwicka 34
02-353, Warszawa
(0)
Currency rates NBP , USD: 3.9281 PLN, EUR: 4.3543 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - 21 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, proszę potwierdzić (0)
3 Termin realizacji - Wykonanie usługi do 5.12.2018 (0)
4 Gwarancja - min. 12 Miesięcy, proszę potwierdzić i podać ilość miesięcy (0)
5 Dodatkowe koszty - wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu , podnośnika i montażu po stronie Wykonawcy, proszę potwierdzić (0)
6 Referencje - proszę o załączenie min. 0 listów referencyjnych (0)
Unlock the form

The number of page views - 58

Send a message