Postępowanie: Wykonanie naprawy komina dymowego na terenie KP w Osjakowie przy ul. Wieluńskiej 19

Elżbieta Mroczkowska
Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi Oddział: Wydział Inwestycji i Remontów Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi
Terminy:
Składanie ofert: 12-10-2018 10:00:00
Otwarcie ofert : -

Pozostało :

Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

1. Wykonawca winien przedstawić swoją ofertę na Formularzu ofertowym - Załącznik nr 1 .

2. Do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy.                                      

3. Ofertę należy złożyć do dnia 12.10.2018 r. do godz. 10:00.

4. Termin realizacji zamówienia – 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

5.Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

6.Przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem Wykonawcy.

7. Celem wykonania rzetelnej wyceny zamówienia Zamawiający wyznacza wizję lokalną w dniu 09.10.2018 r. o godz. 10:00 w Osjakowie przy ul. Wieluńskiej 19.  Oferty firm nieobecnych w trakcie wizji lokalnej nie będą rozpatrywane.                                                                                                                                                  

Komunikaty

Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Wykonanie naprawy komina dymowego na terenie KP w Osjakowie przy ul. Wieluńskiej 19 roboty budowlane

Zał.1 - Formularz of [...].pdf

Zapytanie ofertowe.p [...].pdf

1 kpl. - (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.3243 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 100% Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Termin realizacji zamówienia - 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy, proszę potwierdzić (0)
4 Gwarancja - minimum 24 miesiące, proszę potwierdzić (0)
Odblokuj formularz
Wyślij wiadomość