Proceeding: Wykonanie naprawy komina dymowego na terenie KP w Osjakowie przy ul. Wieluńskiej 19

Elżbieta Mroczkowska
Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi Division: Wydział Inwestycji i Remontów Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi
Deadlines:
Posted : 05-10-2018 09:43:30
Placing offers: 12-10-2018 10:00:00
Opening offers : -

Requirements and specifications

1. Wykonawca winien przedstawić swoją ofertę na Formularzu ofertowym - Załącznik nr 1 .

2. Do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy.                                      

3. Ofertę należy złożyć do dnia 12.10.2018 r. do godz. 10:00.

4. Termin realizacji zamówienia – 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

5.Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

6.Przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem Wykonawcy.

7. Celem wykonania rzetelnej wyceny zamówienia Zamawiający wyznacza wizję lokalną w dniu 09.10.2018 r. o godz. 10:00 w Osjakowie przy ul. Wieluńskiej 19.  Oferty firm nieobecnych w trakcie wizji lokalnej nie będą rozpatrywane.                                                                                                                                                  

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Join
file
1 Wykonanie naprawy komina dymowego na terenie KP w Osjakowie przy ul. Wieluńskiej 19 roboty budowlane

Zał.1 - Formularz of [...].pdf

Zapytanie ofertowe.p [...].pdf

1 set - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2622 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Join file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Termin realizacji zamówienia - 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy, proszę potwierdzić (0)
4 Gwarancja - minimum 24 miesiące, proszę potwierdzić (0)
Unlock the form

The number of page views: 40

Send a message