Postępowanie: Geodezyjne wznowienie granic działek nr 116/7 i 116/8 obręb Wiślina, gmina Pruszcz Gdański.

Anna Ulenberg-Kowalczyk
Urząd Gminy Pruszcz Gdański Oddział: Referat Gospodarki Przestrzennej i Rozowju Gminy
Terminy:
Składanie ofert: 12-10-2018 08:12:00
Otwarcie ofert : -

Pozostało :

Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

Geodezyjne wznowienie granic działek nr 116/7 i 116/8 obręb Wiślina, gmina Pruszcz Gdański.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na każdym etapie jego przeprowadzania bez podania przyczyny.

Załączniki do postępowania

Osoba wystawiająca postępowanie nie dodała żadnych załączników

Adres dostawy

Urząd Gminy Pruszcz Gdański
Wojska Polskiego 30
83-000 Pruszcz Gdański

Komunikaty

Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Operat - 1 szt. - (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.3243 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena - Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 14 dni od dostarczenia faktury, proszę potwierdzić (0)
3 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
4 Cena - Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Odblokuj formularz
Wyślij wiadomość