Proceeding: Geodezyjne wznowienie granic działek nr 116/7 i 116/8 obręb Wiślina, gmina Pruszcz Gdański.

Anna Ulenberg-Kowalczyk
Urząd Gminy Pruszcz Gdański Division: Referat Gospodarki Przestrzennej i Rozowju Gminy
Deadlines:
Posted : 05-10-2018 08:15:22
Placing offers: 12-10-2018 08:12:00
Opening offers : -

Requirements and specifications

Geodezyjne wznowienie granic działek nr 116/7 i 116/8 obręb Wiślina, gmina Pruszcz Gdański.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na każdym etapie jego przeprowadzania bez podania przyczyny.

Attachments to proceedings

The person issuing the proceeding has not added any attachments

Delivery address

Urząd Gminy Pruszcz Gdański
Wojska Polskiego 30
83-000 Pruszcz Gdański

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Join
file
1 Operat - 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2622 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Join file
1 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 14 dni od dostarczenia faktury, proszę potwierdzić (0)
3 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
4 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Unlock the form

The number of page views: 50

Send a message