Postępowanie: JEDZ - Szpital Przemienienia - Zakup (dostawa) wyrobów medycznych jednorazowego użytku dla Bloku Operacyjnego Kardiochirurgii - 15 pakietów nr sprawy EZ/116/18

Terminy:
Składanie ofert: 09-11-2018 09:30:00
Otwarcie ofert : 09-11-2018 10:00:00

Pozostało :

Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

Szanowni Państwo, 

jest to ogłoszenie o przetargu, którego SIWZ wraz z OPZ znajduje się na stronie .........................................  

Link do ogłoszenia strona szpitala : http://www.skpp.edu.pl/postepowanie_przetargowe_na_zakup_dostawa_wyrobow_medycznych_jednorazowego_uzytku_dla_bloku_operacyjnego_kardiochirurgii_-_15_pakietow_nr_sparwy_ezp_116_18.html

Link do ogłoszenia w TED: http://simap.europa.eu/enotices/noticeInformation.do?id=4938174#


W przetargu ofertę musicie Państwo złożyć w formie tradycyjnej, jednak zgodnie z wymaganiami dyrektyw UE od 18 kwietnia 2018 r. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia należy składać jedynie elektronicznie.  


Poniżej instrukcja złożenia JEDZ. 

Przed końcem upływu złożenia oferty proszę:  

  • Pobrać plik JEDZ (znajdujący się w sekcji poniżej - kryteria i warunki formalne)
  • Proszę załączyć pobrany i wypełniony JEDZ w formacie pdf w warunku formalnym poniżej do niniejszego ogłoszenia 
  • W kolejnym kroku będziecie Państwo poproszeni o podpisać JEDZ kwalifikowanym podpisem elektronicznym (podpisanie całej paczki JEDZ podpisem zewnętrznym) 
  • Po sprawdzeniu przez platformę czy plik został podpisany prawidłowo, Państwa JEDZ zostanie zaszyfrowany i przesłany do Zamawiającego, który otrzyma dostęp do niego po otwarciu ofert


Złożenie JEDZ poprzez platformę daje Państwu gwarantuje: 

  1. Sprawdzenia w kroku 2 składania JEDZ na platformie (kolejny krok), czy Państwa JEDZ został właściwie podpisany kwalifikowanym podpisem 
  2. Otrzymanie wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożenia JEDZ 
  3. Załączenia JEDZ bez konieczności szyfrowania pliku i wysyłania haseł (za szyfrowanie JEDZ oraz bezpieczeństwo odpowiada platformazakupowa.pl)


Poprzez przycisk znajdujący się w prawym, dolnym rogu "Wyślij wiadomość" możecie Państwo zadawać pytania, a gdy udzielimy odpowiedzi zostaną Państwo o tym poinformowani na podany przez Państwa adres e-mail. 

Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), składany na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, należy złożyć w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przy użyciu środka komunikacji elektronicznej  poprzez przycisk "Wyślij wiadomość" znajdujący się w danym postępowaniu. 


Kontakt do Centrum Wsparcia Klienta w sprawach technicznych: 22 101 02 02, cwk@platformazakupowa.pl

Załączniki do postępowania

Osoba wystawiająca postępowanie nie dodała żadnych załączników

Adres dostawy

Komunikaty

Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów

Formularz

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) - Proszę pobrać plik JEDZ z załącznika obok i dołączyć w formacie pdf.

Jedz.doc

(0)
Odblokuj formularz
Wyślij wiadomość