Proceeding: JEDZ - Szpital Przemienienia - Zakup (dostawa) wyrobów medycznych jednorazowego użytku dla Bloku Operacyjnego Kardiochirurgii - 15 pakietów nr sprawy EZ/116/18

Deadlines:
Posted : 03-10-2018 09:43:42
Placing offers: 09-11-2018 09:30:00
Opening offers : 09-11-2018 10:00:00

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

jest to ogłoszenie o przetargu, którego SIWZ wraz z OPZ znajduje się na stronie .........................................  

Link do ogłoszenia strona szpitala : http://www.skpp.edu.pl/postepowanie_przetargowe_na_zakup_dostawa_wyrobow_medycznych_jednorazowego_uzytku_dla_bloku_operacyjnego_kardiochirurgii_-_15_pakietow_nr_sparwy_ezp_116_18.html

Link do ogłoszenia w TED: http://simap.europa.eu/enotices/noticeInformation.do?id=4938174#


W przetargu ofertę musicie Państwo złożyć w formie tradycyjnej, jednak zgodnie z wymaganiami dyrektyw UE od 18 kwietnia 2018 r. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia należy składać jedynie elektronicznie.  


Poniżej instrukcja złożenia JEDZ. 

Przed końcem upływu złożenia oferty proszę:  

  • Pobrać plik JEDZ (znajdujący się w sekcji poniżej - kryteria i warunki formalne)
  • Proszę załączyć pobrany i wypełniony JEDZ w formacie pdf w warunku formalnym poniżej do niniejszego ogłoszenia 
  • W kolejnym kroku będziecie Państwo poproszeni o podpisać JEDZ kwalifikowanym podpisem elektronicznym (podpisanie całej paczki JEDZ podpisem zewnętrznym) 
  • Po sprawdzeniu przez platformę czy plik został podpisany prawidłowo, Państwa JEDZ zostanie zaszyfrowany i przesłany do Zamawiającego, który otrzyma dostęp do niego po otwarciu ofert


Złożenie JEDZ poprzez platformę daje Państwu gwarantuje: 

  1. Sprawdzenia w kroku 2 składania JEDZ na platformie (kolejny krok), czy Państwa JEDZ został właściwie podpisany kwalifikowanym podpisem 
  2. Otrzymanie wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożenia JEDZ 
  3. Załączenia JEDZ bez konieczności szyfrowania pliku i wysyłania haseł (za szyfrowanie JEDZ oraz bezpieczeństwo odpowiada platformazakupowa.pl)


Poprzez przycisk znajdujący się w prawym, dolnym rogu "Wyślij wiadomość" możecie Państwo zadawać pytania, a gdy udzielimy odpowiedzi zostaną Państwo o tym poinformowani na podany przez Państwa adres e-mail. 

Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), składany na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, należy złożyć w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przy użyciu środka komunikacji elektronicznej  poprzez przycisk "Wyślij wiadomość" znajdujący się w danym postępowaniu. 


Kontakt do Centrum Wsparcia Klienta w sprawach technicznych: 22 101 02 02, cwk@platformazakupowa.pl

Attachments to proceedings

The person issuing the proceeding has not added any attachments

Delivery address

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Join file
1 Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) - Proszę pobrać plik JEDZ z załącznika obok i dołączyć w formacie pdf.

Jedz.doc

(0)
Unlock the form

The number of page views: 17

Send a message