Postępowanie: Skóra bydlęca miękka techniczna

Janusz Kuriata
Przewozy Regionalne Sp. z o.o. Oddział: Oddział Warmińsko-Mazurski z siedzibą w Olsztynie
Terminy:
Składanie ofert: 17-09-2018 10:00:00
Otwarcie ofert : -

Pozostało :

Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

1. Zakup skóry bydlęcej - miękka techniczna , nappa gr. 1 mm - 1,5 mm w arkuszach min. 120 cm - kg 100
2. Dostawa do Iławy na koszt Wykonawcy - adres podany będzie na zamówieniu.
3. Termin realizacji 3 dni robocze od dnia otrzymania zamówienia.
4. Forma płatności - przelew 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania bez powiadomienia i podania przyczyny.
6. Telefon do Zamawiającego 785 855 331

Załączniki do postępowania

Osoba wystawiająca postępowanie nie dodała żadnych załączników

Adres dostawy

Komunikaty

Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Skóra miękka techniczna , nappa gr. 1 mm- 1,5 mm w arkuszach min. 120 cm - 100 kg - (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.2964 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Termin dostawy - 3 dni robocze od dnia otrzymania zamówienia, proszę potwierdzić (0)
2 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
3 Warunki płatności - przelew 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, proszę potwierdzić (0)
4 Cena - Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Odblokuj formularz
Wyślij wiadomość