Proceeding: Dostawa z montażem odbojników przemysłowych na wadze samochodowej w MKUO ProNatura Sp. z o.o. zlokalizowanej przy ul. Ernsta Petersona 22 w Bydgoszczy

Deadlines:
Posted : 11-09-2018 09:17:33
Placing offers: 14-09-2018 23:55:00
Opening offers : 15-09-2018 00:00:00

Requirements and specifications

W ramach zapytania ofertowego Zamawiający wymaga wykonania następującego zakresu czynności na wadze wyjazdowej:

- dostawy czterech odbojników przemysłowych;

- wykonania kompleksowych prac montażowych odbojników, w tym prac ziemno-budowlanych, spawalniczych,ślusarskich, malowania proszkowego i oznaczenia zamontowanych odbojników folią odblaskową. 

Odbojniki muszą zostać trwale zakotwiczone (wbetonowane) w podłożu, na głębokość min. 60 cm i wykonane z rury grubościennej o średnicy nie mniejszej niż 10 cm, z krawędziami zakończonymi kolankami hamburskimi. Odbojniki muszą zostać zamontowane w taki sposób, by niemożliwe było najechanie ważonego pojazdu na krawędź wagi.

Szczegóły dotyczące zapytania znajdują się w dokumencie Zapytanie ofertowe.pdf

Uwaga! Składając ofertę należy dołączyć dokument ofertowy w postaci pliku PDF.

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Join
file
1 Dostawa z montażem odbojników przemysłowych na wadze samochodowej Zgodnie z opisem zamówienia 1 service - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2802 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Join file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 30 dni - proszę potwierdzić (0)
3 Termin realizacji - do 30 dni od dnia zlecenia - proszę potwierdzić (0)
Unlock the form

The number of page views: 2

Send a message