Postępowanie: Dostawa z montażem odbojników przemysłowych na wadze samochodowej w MKUO ProNatura Sp. z o.o. zlokalizowanej przy ul. Ernsta Petersona 22 w Bydgoszczy

Terminy:
Składanie ofert: 14-09-2018 23:55:00
Otwarcie ofert : 15-09-2018 00:00:00

Pozostało :

Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

W ramach zapytania ofertowego Zamawiający wymaga wykonania następującego zakresu czynności na wadze wyjazdowej:

- dostawy czterech odbojników przemysłowych;

- wykonania kompleksowych prac montażowych odbojników, w tym prac ziemno-budowlanych, spawalniczych,ślusarskich, malowania proszkowego i oznaczenia zamontowanych odbojników folią odblaskową. 

Odbojniki muszą zostać trwale zakotwiczone (wbetonowane) w podłożu, na głębokość min. 60 cm i wykonane z rury grubościennej o średnicy nie mniejszej niż 10 cm, z krawędziami zakończonymi kolankami hamburskimi. Odbojniki muszą zostać zamontowane w taki sposób, by niemożliwe było najechanie ważonego pojazdu na krawędź wagi.

Szczegóły dotyczące zapytania znajdują się w dokumencie Zapytanie ofertowe.pdf

Uwaga! Składając ofertę należy dołączyć dokument ofertowy w postaci pliku PDF.

Załączniki do postępowania

Adres dostawy

Komunikaty

Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Dostawa z montażem odbojników przemysłowych na wadze samochodowej Zgodnie z opisem zamówienia 1 usługa - (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.2964 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 100% Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 30 dni - proszę potwierdzić (0)
3 Termin realizacji - do 30 dni od dnia zlecenia - proszę potwierdzić (0)
Odblokuj formularz
Wyślij wiadomość