Postępowanie: Budowa bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 16 w Inowrocławiu

Katarzyna Kaczmarek
Urząd Miasta Inowrocławia Oddział: Zespół Zamówień Publicznych
Terminy:
Zamieszczenie : 10-09-2018 13:09:17
Składanie ofert: 14-09-2018 10:00:00
Otwarcie ofert : -

Wymagania i specyfikacja

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa bieżni lekkoatletycznej składającej się z trzytorowego odcinka prostego do biegu na dystans 60 m wraz ze skocznią do skoku w dal przy Szkole Podstawowej nr 16 w Inowrocławiu.
2. Zakres prac obejmuje:
a) rozbiórkę obrzeża betonowego wraz z ławą betonową,
b) rozbiórkę nawierzchni żużlowej o grubości 10 cm, wywóz materiału na składowisko Wykonawcy; c) wykonanie wykopów z wywozem na składowisko Wykonawcy;
d) wykonanie podbudowy, profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni;
e) wykonanie warstwy odcinającej z piasku o grubości 30 cm ;
f) ułożenie warstwy odcinającej z geowłókniny 7 m x 2,75 m;
g) wykonanie podbudowy betonowej z betonu gr. 12 cm zbrojonej włóknami polipropylenowymi 70,8 m x 3,71 m,
h) wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce cementowo- piaskowej gr. 3 cm ( 6.57 m x 3,71 m),
i) wykonanie regulacji wysokościowej istniejącej nawierzchni z betonowej kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm, wykonanie nawierzchni syntetycznej grubości 13 mm z wykonaniem linii,
j)wykonanie nawierzchni z piasku płukanego o grubości 40 cm na zeskoczni ,
k) ustawienie obrzeży betonowych 8x30 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm wraz z wykonaniem ławy z betonu;
l) przestawienie obrzeży betonowych 8x30 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm wraz z wykonaniem ławy z betonu w obrębie placu zabaw oraz zeskoczni do skoku w dal; ł) wykonanie regulacji wysokościowej istniejącego obramowania nawierzchni z kostki betonowej,
m) humusowanie i obsianie trawą grubość warstwy 10 cm (85 m x 6 m),
n) geodezyjna dokumentacja powykonawcza.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera projekt budowlany, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót.

Komunikaty

2018-09-14 10:21 Katarzyna Kaczmarek Postępowanie zostało unieważnione, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta.

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Budowa bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 16 w Inowrocławiu wg. formularza ofertowego

formularz ofertowy.d [...].docx

1 kpl. - (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.3037 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 cena - cena ryczałtowa (0)
2 Cena - Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Odblokuj formularz

Liczba odsłon strony: 4

Wyślij wiadomość