Proceeding: prowadzenie nadzoru archeologicznego na zadaniu dotyczącym rewitalizacji i budowie skwerów i parków na terenie Gminy Karpacz

Ewa HIRSCH
Urząd Miejski w Karpaczu Division: Stanowisko ds. zamówień publicznych
Deadlines:
Posted : 07-09-2018 10:28:25
Placing offers: 16-09-2018 23:30:00
Opening offers : -

Requirements and specifications

W imieniu Burmistrza Karpacza zapraszamy do składania ofert na wykonanie usługi na zadaniu pn.: „Rozwój terenów zieleni w Gminie Karpaczpoprzez tworzenie i odnowienie terenów zieleni w celu poprawy jakościśrodowiska – Skwery i Parki”. Zadanie dofinansowane jest ze środków pomocowychUnii Europejskiej w ramach działania 2.5 oś priorytetowa II ProgramuOperacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.Termin realizacji zadania: do końca trwania umowy naroboty budowlane, tj. do 15października 2019 r. Wynagrodzenie ryczałtowe.Zamawiający zastrzega sobie prawo nie podpisania umowy w przypadku przekroczenia kwoty maksymalnej przeznaczonej na realizację zadania.    W przypadku pytań technicznych / merytorycznych, proszę o kontakt z: Panią Katarzyną Bojkowską pod nr tel. 75 76 19 614, e-mail: katarzyna.bojkowska@karpacz.eu .W przypadku pytań związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta Open Nexus pod nr  +48 616 791 900, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00.   Informujemy, że oferty w niniejszym postępowaniu będą oceniane wg kryteriów: cena 100%   Wykonawcę prosi się o wpisaniu w pole “Mój komentarz do oferty” kontaktowego numeru telefonu.

Delivery address

The delivery address is given in the section subject of the procedure at the purchase position

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Join
file
1 nadzór archeologiczny Nadzór archeologiczny obejmuje 5 terenów: 1. Skwer przy Adama Mickiewicza 2. Ogród roślin wodnych i bagiennych 3. Park przy skoczni 4. Skwer Lipa sądowa 5. Miejski Park Zabaw 1 pc. Urząd Miejski w Karpaczu
Konstytucji 3 Maja 54
58-540, Karpacz
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2802 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Join file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
Unlock the form

The number of page views: 8

Send a message