Postępowanie: prowadzenie nadzoru archeologicznego na zadaniu dotyczącym rewitalizacji i budowie skwerów i parków na terenie Gminy Karpacz

Ewa HIRSCH
Urząd Miejski w Karpaczu Oddział: Stanowisko ds. zamówień publicznych
Terminy:
Składanie ofert: 16-09-2018 23:30:00
Otwarcie ofert : -

Pozostało :

Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

W imieniu Burmistrza Karpacza zapraszamy do składania ofert na wykonanie usługi na zadaniu pn.: „Rozwój terenów zieleni w Gminie Karpaczpoprzez tworzenie i odnowienie terenów zieleni w celu poprawy jakościśrodowiska – Skwery i Parki”. Zadanie dofinansowane jest ze środków pomocowychUnii Europejskiej w ramach działania 2.5 oś priorytetowa II ProgramuOperacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.Termin realizacji zadania: do końca trwania umowy naroboty budowlane, tj. do 15października 2019 r. Wynagrodzenie ryczałtowe.Zamawiający zastrzega sobie prawo nie podpisania umowy w przypadku przekroczenia kwoty maksymalnej przeznaczonej na realizację zadania.    W przypadku pytań technicznych / merytorycznych, proszę o kontakt z: Panią Katarzyną Bojkowską pod nr tel. 75 76 19 614, e-mail: katarzyna.bojkowska@karpacz.eu .W przypadku pytań związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta Open Nexus pod nr  +48 616 791 900, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00.   Informujemy, że oferty w niniejszym postępowaniu będą oceniane wg kryteriów: cena 100%   Wykonawcę prosi się o wpisaniu w pole “Mój komentarz do oferty” kontaktowego numeru telefonu.

Załączniki do postępowania

Adres dostawy

Adres dostawy podany jest w sekcji przedmiot postępowania przy pozycji zakupowej

Komunikaty

Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 nadzór archeologiczny Nadzór archeologiczny obejmuje 5 terenów: 1. Skwer przy Adama Mickiewicza 2. Ogród roślin wodnych i bagiennych 3. Park przy skoczni 4. Skwer Lipa sądowa 5. Miejski Park Zabaw 1 szt. Urząd Miejski w Karpaczu
Konstytucji 3 Maja 54
58-540, Karpacz
(0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.2964 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 100% Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
Odblokuj formularz
Wyślij wiadomość