Proceeding: Dostawa 16 sztuk czapek taktycznych z daszkiem

Natalia Wleciał
Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu Division: Wydział Zaopatrzenia
Deadlines:
Posted : 06-09-2018 09:58:04
Placing offers: 17-09-2018 08:00:00
Opening offers : -

Requirements and specifications

Przedmiotem zamówienia jest zakup 16 sztuk czapek taktycznych z daszkiem zgodnie z przedstawionym opisem przedmiotu zamówienia.
Kryterium wyboru oferty – cena jednostkowa brutto, waga 100%
Termin realizacji max do 30 dni kalendarzowych z dostawą do siedziby Zamawiającego - Magazyn Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu ul. Sokolnicza 12, 53-676 Wrocław.
Koszt dostawy wliczony w cenę przedmiotu zamówienia - na koszt Wykonawcy.
Płatność przelewem bankowym w terminie do 30 dni od dnia otrzymania faktury VAT.

Delivery address

Magazyn WZ
Sokolnicza 12
53-676 Wrocław

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Join
file
1 Czapka taktyczna z daszkiem vide załącznik

ON zaproszenie czapk [...].doc

Czapka.PDF

16 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2802 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Join file
1 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Unlock the form

The number of page views: 2

Send a message