Postępowanie: Remont kolektorów pianowych w SR-ach na grupach zbiornikowych w Bazie Paliw nr 2 w Nowej Wsi Wielkiej”

Awatar Pracownika
Konrad Kwiatkowski
PERN S.A.
Terminy:
Zamieszczenie : 22-06-2018 12:31:53
Składanie ofert: 31-07-2018 10:00:00
Otwarcie ofert : 12-07-2018 12:35:00

Wymagania i specyfikacja

Szczegółowy opis przedmiotu zakupu i warunków udziału w postępowaniu - w załączonym Zaproszeniu do złożenia oferty wraz z SIWZ. Oferty proszę składać tylko poprzez Platformę Zakupową, zgodnie z pkt 5 Dz. III SIWZ, na której będą zamieszczane również wyjaśnienia na zadane pytania. Załączniki nr 3–8 do SIWZ należy wydrukować w wersji zamieszczonej na Platformie Zakupowej, uzupełnić w częściach tego wymagających i załączyć do oferty w formie skanu (.pdf). Osoba do kontaktu: Konrad Kwiatkowski, tel. 514 879 618 ; e-mail: Konrad.Kwiatkowski@pern.pl

Komunikaty

2018-07-12 12:20 Konrad Kwiatkowski Zmiany do SIWZ dot. zmiany terminu składania ofert na dzień 31.07.2018r.

Zmiana do SIWZ_HZR_2 [...].pdf

2018-07-04 13:26 Konrad Kwiatkowski Wyjaśnienia do SIWZ nr HZR-231-34/18 z dnia 4.07.2018 r.

Wyjaśnienia_do_SIWZ_ [...].pdf

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Cena ofertowa netto podana jako łączne wynagrodzenie ryczałtowe netto Wykonawcy za zrealizowanie całości przedmiotu Zakupu Remont kolektorów pianowych w SR-ach na grupach zbiornikowych w Bazie Paliw nr 2 w Nowej Wsi Wielkiej”, Plan Remontów 2018, PSP: PR.2018.01.02.11. 1 robota budowlana - (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.2894 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 80% Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Termin realizacji Robót 10% - (0)
3 Gwarancja na roboty remontowo-budowlane 10% Preferowany okres gwarancji na prace remontowo-budowlane - 60 miesięcy (0)
4 Warunki płatności - Zgodnie z § 7 i 8 Wzoru Umowy, proszę potwierdzić (0)
5 Termin związania ofertą - Zgodnie z pkt 10 Dz. III SIWZ, proszę potwierdzić (0)
6 Pełnomocnictwo - Proszę dołączyć skan, zgodnie z pkt 2.1 ppkt 1 Dz. III SIWZ (0)
7 Kalkulacja ceny ofertowej zawierająca wycenę Robót - Proszę dołączyć skan, zgodnie z pkt 2.1 ppkt 2 Dz. III SIWZ (0)
8 Szczegółowy harmonogram rzeczowo finansowy - Proszę dołączyć skan, zgodnie z pkt 2.1 ppkt 3 Dz. III SIWZ (0)
9 Wadium - Proszę dołączyć skan, zgodnie z pkt 2.1 ppkt 4 Dz. III SIWZ (0)
10 Formularz Ofertowy - Proszę dołączyć skan, zgodnie z pkt 2.1 ppkt 5 Dz. III SIWZ (0)
11 Wykaz Podwykonawców - Proszę dołączyć skan, zgodnie z pkt 2.1 ppkt 6 Dz. III SIWZ (0)
12 KRS/CEIDG - Proszę dołączyć skan, zgodnie z pkt 1.2 ppkt 1 Dz. III SIWZ (0)
13 Zaświadczenia z ZUS i US - Proszę dołączyć skan, zgodnie z pkt 1.2 ppkt 2 Dz. III SIWZ (0)
14 Wykaz zamówień - Proszę dołączyć skan, zgodnie z pkt 1.2 ppkt 3 lit. a) Dz. III SIWZ (0)
15 Wykaz kadry technicznej - Proszę dołączyć skan, zgodnie z pkt 1.2 ppkt 3 lit. b) Dz. III SIWZ (0)
16 Certyfikat ISO - Proszę dołączyć skan, zgodnie z pkt 1.2 ppkt 4 Dz. III SIWZ (0)
17 Informacje z banków - Proszę dołączyć skan, zgodnie z pkt 1.2 ppkt 5 Dz. III SIWZ (0)
18 Oświadczenie Wykonawcy - Proszę dołączyć skan, zgodnie z pkt 1.2 ppkt 7 Dz. III SIWZ (0)
19 Umowa spółki cywilnej - Jeżeli Wykonawca działa w formie spółki cywilnej (zgodnie z pkt 2.1 ppkt 8 Dz. III SIWZ (0)
Odblokuj formularz

Liczba odsłon strony: 4

Wyślij wiadomość