Postępowanie: Opracowanie dokumentacji wykonawczej systemu SSP dla budynku sztabowego na terenie OPP w Łodzi przy ul. Pienistej 71

Elżbieta Mroczkowska
Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi Oddział: Wydział Inwestycji i Remontów Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi
Terminy:
Składanie ofert: 14-06-2018 10:00:00
Otwarcie ofert : -

Pozostało :

Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

1. Wykonawca winien przedstawić swoją ofertę na Formularzu ofertowym - Załącznik nr 1.
2. Ofertę należy złożyć do dnia 14.06.2018 r. do godz. 10:00.
3. Termin realizacji zamówienia - jeden miesiąc od dnia podpisania umowy / zlecenia.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
5. Przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem Wykonawcy.

Adres dostawy

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi (II)
ul. Pienista 71
94-109 Łódź

Komunikaty

Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Opracowanie dokumentacji wykonawczej systemu SSP dla budynku sztabowego na terenie OPP w Łodzi przy ul. Pienistej 71 usługa

Zał. nr 1 - Formular [...].pdf

Zał.nr 2-Rzuty kondy [...].pdf

Zapytanie ofertowe.p [...].pdf

1 kpl. - (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.3243 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
2 Termin realizacji - jeden miesiąc od dnia podpisania umowy/zlecenia, proszę potwierdzić (0)
3 Cena - Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Odblokuj formularz
Wyślij wiadomość