Proceeding: Brama przemysłowa segmentowa

Robert Rogowski
Przewozy Regionalne Sp. z o.o. Division: Oddział Zachodniopomorski w Szczecinie
Deadlines:
Posted : 07-06-2018 12:26:39
Placing offers: 15-06-2018 12:00:00
Opening offers : -

Requirements and specifications

Szczegóły dotyczące opisu i warunków realizacji przedmiotu zamówienia zawiera załącznik o nazwie "Ogłoszenie o przetargu".

Warunki realizacji:
Termin płatności - 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury
Termin realizacji - do 60 dni od dnia zawarcia umowy
Dostawa - na koszt Dostawcy

1. Dostawca oświadcza, że dostarczane materiały spełniają wymagania techniczne, a w szczególności:
a) odpowiadają wszystkim cechom określonym w zapytaniu,
b) są fabrycznie nowe.
2. Dostawca dołączy (jeśli jest to wymagane) do każdego dostarczanego do Odbiorcy asortymentu stosowne atesty, certyfikaty, świadectwa jakości producenta lub innego uprawnionego podmiotu potwierdzające zgodność produktu z deklarowanymi parametrami technicznymi i jakościowymi.
3. Zamawiający zastrzega sobie:
a/ możliwość zakończenia postępowania bez dokonania wyboru i bez podania przyczyny oraz unieważnienia postępowania;
b/ możliwość zmiany warunków prowadzonego postępowania przed upływem terminu składania ofert;
c/ po zakończeniu zapytania możliwość rozpoczęcia II etapu w formie aukcji zniżkowej.
d/ możliwość swobodnego wyboru oferty.
4. Wszystkie informacje przekazane od Oferentów będą traktowane jako poufne i nie będą w żaden sposób udostępniane publicznie.
5. Okres trwania umowy – 4 tygodnie od dnia zawarcia umowy
6. Wybrany oferent zobowiązuje się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
7. Oferent oświadcza, że zapoznał się ze wzorem umowy i nie wnosi do niej zastrzeżeń oraz przyjmuje warunki w niej zawarte.

Miejsce dostawy towaru:
1. Sekcja Utrzymania Taboru w Kołobrzegu, ul. Kołłątaja 2, 78-100 Kołobrzeg

Dodatkowe pytania dotyczące materiałów proszę kierować: Robert Rogowski tel . 695-320-610

W przypadku problemów technicznych związanych z obsługa platformy proszę kontaktować się z Centrum Wsparcia Klienta - tel. 61 679 19 00 lub e-mail: cwk@opennexus.com

Delivery address

"Przewozy Regionalne" sp. z o.o. Oddział Zachodniopomorski z siedzibą w Szczecinie
Kołłątaja 2
78-100 Kołobrzeg

Announcements

2018-06-13 12:35 Robert Rogowski Have edited the following elements of transactions: end date
2018-06-13 11:20 Robert Rogowski brama segmentowa 7000x6000
światło szer. 8400 wys. 6000
brak dodatkowych drzwi w bramie, a dodatkowo obok bramy drzwi stalowe płaszczowe szer. 1000mm wys. 2050mm. Nad drzwiami w górnej części zabudowa panelem takim jak poszycie bramy.
2018-06-13 07:26 Robert Rogowski brama segmentowa 7000x6000
światło szer. 8400 wys. 6000
brak dodatkowych drzwi w bramie, a dodatkowo obok bramy furtka 1400mm

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Join
file
1 Dostawa wraz z montażem bramy przemysłowej segmentowej o wym. 7000x6000 -

Załącznik nr 1 do um [...].pdf

1 pc. - (0)
2 Dostawa wraz z montażem bramy przemysłowej segmentowej o wym. 4500x5250 -

Załącznik nr 1 do um [...].pdf

1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3072 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Join file
1 Termin dostawy - do 60 dni od dnia zawarcia umowy, proszę potwierdzić (0)
2 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
3 Warunki płatności - przelew 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, proszę potwierdzić (0)
4 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Unlock the form

The number of page views: 17

Send a message