Postępowanie: Szacowanie wartości zamówienia - Montaż klimatyzacji w budynkach świetlic wiejskich w miejscowościach Jacewo i Orłowo (RI.V.271.69.2018)

Marcin Rychłowski
Urząd Gminy Inowrocław Oddział: Referat Inwestycji - Zamówienia Publiczne
Terminy:
Składanie ofert: 14-06-2018 11:00:00
Otwarcie ofert : -

Pozostało :

Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

Niniejsze postępowanie służy jedynie oszacowaniu wartości zamówienia i nie musi kończyć się wyborem oferty.

Zamawiający zwraca się z prośbą do Wykonawców o przedstawienie kompleksowej oferty dotyczącej wykonania prac budowlanych polegających na montażu proponowanego przez Wykonawcę systemu oraz montażu urządzeń.

Do niniejszego formularza należy dołączyć ofertę (PDF) zawierającą propozycję instalowanego sprzętu, wykazując koszty poszczególnych elementów, koszty dostawy, montażu oraz konfiguracji urządzeń.

Termin udzielonej gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz sprzęt - minimum 2 lata.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia lub zamknięcia postępowania na każdym etapie postępowania bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych z tego tytułu.

Brak potwierdzenia kryteriów określonych poniżej może skutkować odrzuceniem oferty.

W przypadku kwestii technicznych proszę o kontakt z centrum Obsługi Klienta openNEXUS.

Komunikaty

Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 system klimatyzacji Jacewo - 1 komplet - (0)
2 system klimatyzacji Orłowo - 1 komplet - (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.3243 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Termin wykonania - do dnia 15 sierpnia 2018, proszę potwierdzić (0)
2 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
3 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
4 Oferta PDF - załączyć. (0)
5 Cena - Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Odblokuj formularz
Wyślij wiadomość