Postępowanie: Zakup opon smochodowych Goodyear

Jacek Białaszek
PERN S.A.
Terminy:
Składanie ofert: 17-05-2018 11:00:00
Otwarcie ofert : -

Pozostało :

Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

Zapraszam do wzięcia udziału w postępowaniu na dostawę opon samochodowych.
PERN S.A. zastrzega sobie prawo do dowolnego wyboru podmiotu na realizację całości zakresu złożonych ofert oraz do zawarcia Umowy (Zamówienie) z Dostawcą. PERN S.A. zastrzega sobie prawo do odwołania, zamknięcia procesu wyboru Dostawcy bez podania przyczyn. Ztego tytułu nie przysługują żadne roszczenia wobec Zapraszającego.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert tylko na platformie zakupowej openNexus.
Zamawiający nie oczekuje ofert na zamienniki - "równoważne".

Załączniki do postępowania

Osoba wystawiająca postępowanie nie dodała żadnych załączników

Adres dostawy

Dział Baza Gdańsk
Kępna 16
80-635 Gdańsk

Komunikaty

Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Opona samochodowa Goodyear omnitrac MSD 315/80 R22,5 4 szt. - (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.2964 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Termin dostawy - najkrótszy możliwy (0)
2 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
3 Warunki płatności - przelew 30 dnia od otrzymania towaru i poprawnie wystawionej Faktury VAT - proszę potwierdzić (0)
4 Cena - Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Odblokuj formularz
Wyślij wiadomość