Postępowanie: Zlecenie tłumaczenia symultanicznego w języku angielskim na szkoleniu: Juvenile crime and domestic violence.

Terminy:
Składanie ofert: 16-05-2018 23:59:00
Otwarcie ofert : -

Pozostało :

Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

Szkolenie nr 1.
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie jest zainteresowana zleceniem tłumaczenia symultanicznego w języku angielskim w dniach 21-22 maja 2018 r. na szkoleniu: Juvenile crime and domestic violence.
Planowane przedsięwzięcie będzie kierowane do funkcjonariuszy policji, straży granicznej, prokuratorów oraz innych przedstawicieli organów ścigania z kraju i za zagranicy zajmujących się przestępczością nieletnich i przemocą domową. Szkolenie jest organizowane przez Wyższą Szkołę Policji w ramach European Union Agency for Law Enforcement Training ( CEPOL ), a dotyczącym przestępczości nieletnich i przemocy domowej.
W szkoleniu wezmą udział uczestnicy oraz eksperci z krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz wybranych krajów trzecich. Celem szkolenia jest zdefiniowanie czynników i uwarunkowań przestępczości nieletnich oraz przemocy domowej z perspektywy międzynarodowej, a także wypracowanie uzasadnionych naukowo inicjatyw, które umożliwią podjęcie optymalnych działań w celu zmniejszenia liczby sprawców czynów karalnych i skuteczne zapobieganie przemocy w rodzinie.
Tłumaczenie symultaniczne odbędzie się w Wyższej Szkole Policji i będzie obejmowało wystąpienia zaproszonych gości i ekspertów w wymiarze: w dniu 21. 05. 2018r. – 8 godzin zegarowych oraz w dniu 22.05.2018r. – 8 godzin zegarowych.
Przedmiot zlecenia będzie finansowany w ramach przyznanego budżetu przez European Union Agency for Law Enforcement Training ( CEPOL ).
W przypadku zainteresowania tłumaczeniem symultanicznym proszę o podanie do dnia 16 maja br. (do godz. 23:59 ) ceny brutto za godzinę tłumaczenia. Więcej informacji nt. zamówienia udzieli Pani dr. Małgorzata Andrzejczak-Świątek, m.andrzejczak@wspol.edu.pl
Podmiot składający ofertę jest zobowiązany określić w ofercie czy jest osobą fizyczną, osobą fizyczną prowadząca działalność gospodarczą zatrudniającą jedną osobę czy osobę fizyczną prowadząca działalność gospodarczą zatrudniającą więcej niż jedną osobę.
Złożenie oferty nie zobowiązuje zamawiającego do zawarcia umowy z wykonawcą.
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą za każdy dzień szkolenia w dniach 21-22 maja 2018 r.

Szkolenie nr 2.
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie jest zainteresowana zleceniem tłumaczenia symultanicznego w języku angielskim w dniach 23-25 maja 2018 r. na szkoleniu: Juvenile crime and domestic violence.
Planowane przedsięwzięcie będzie kierowane do funkcjonariuszy policji, straży granicznej, prokuratorów oraz innych przedstawicieli organów ścigania z kraju i za zagranicy zajmujących się przestępczością nieletnich i przemocą domową. Szkolenie jest organizowane przez Wyższą Szkołę Policji w ramach European Union Agency for Law Enforcement Training ( CEPOL ), a dotyczącym przestępczości nieletnich i przemocy domowej.
W szkoleniu wezmą udział uczestnicy oraz eksperci z krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz wybranych krajów trzecich. Celem szkolenia jest zdefiniowanie czynników i uwarunkowań przestępczości nieletnich oraz przemocy domowej z perspektywy międzynarodowej, a także wypracowanie uzasadnionych naukowo inicjatyw, które umożliwią podjęcie optymalnych działań w celu zmniejszenia liczby sprawców czynów karalnych i skuteczne zapobieganie przemocy w rodzinie.
Tłumaczenie symultaniczne będzie obejmowało: w dniu 23 maja tłumaczenie symultaniczne w Miejskim Zespole Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie – 5 godzin zegarowych, w dniu 24 maja tłumaczenie wystąpień zaproszonych gości i ekspertów – 8 godzin zegarowych – w Wyższej Szkole Policji, w dniu 25 maja tłumaczenie wystąpień zaproszonych gości i ekspertów – 3 godziny zegarowe - w Wyższej Szkole Policji.
Przedmiot zlecenia będzie finansowany w ramach przyznanego budżetu przez European Union Agency for Law Enforcement Training ( CEPOL ).
W przypadku zainteresowania tłumaczeniem symultanicznym proszę o podanie do dnia 16 maja br. (do godz. 23:59 ) ceny brutto za godzinę tłumaczenia. Więcej informacji nt. zamówienia udzieli Pani dr. Małgorzata Andrzejczak-Świątek, m.andrzejczak@wspol.edu.pl
Podmiot składający ofertę jest zobowiązany określić w ofercie czy jest osobą fizyczną, osobą fizyczną prowadząca działalność gospodarczą zatrudniającą jedną osobę czy osobę fizyczną prowadząca działalność gospodarczą zatrudniającą więcej niż jedną osobę.
Złożenie oferty nie zobowiązuje zamawiającego do zawarcia umowy z wykonawcą.
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą za każdy dzień szkolenia w dniach 23-25 maja 2018 r.

UWAGA:
Oferta najkorzystniejsza zostanie wybrana osobno dla każdego ze szkoleń.

Załączniki do postępowania

Osoba wystawiająca postępowanie nie dodała żadnych załączników

Adres dostawy

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Marsz. Józefa Piłsudskiego 111
12-100 Szczytno

Komunikaty

Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 cena za 1 godzinę zegarową szkolenia nr 1 w dniach 21-22 maja 2018 r. całkowity koszt 1 godziny wraz ze wszystkimi kosztami 1 szt. - (0)
2 cena za 1 godzinę zegarową szkolenia nr 2 w dniach 23-25 maja 2018 r. całkowity koszt 1 godziny wraz ze wszystkimi kosztami 1 szt. - (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.2964 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
4 Cena - Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Odblokuj formularz
Wyślij wiadomość