Postępowanie: Uszczelki pod pokrywy zaworów produkcji MAN.

Maciej Karczewski
Przewozy Regionalne Sp. z o.o. Oddział: Oddział Podlaski z siedzibą w Białymstoku
Terminy:
Składanie ofert: 17-05-2018 10:00:00
Otwarcie ofert : -

Pozostało :

Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

1. Produkt nowy, nieużywany prod. MAN. Zamawiający nie dopuszcza zamienników.
2. Zamawiający zastrzega prawo przeprowadzenia negocjacji cenowych, po których zostanie złożone zamówienie do wybranego Wykonawcy.
3. Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania bez dokonania wyboru oraz bez podania przyczyny.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo możliwości wykluczania z postępowania Wykonawców, którzy wyrządzili szkodę Spółce poprzez niewykonanie Zamówienia lub nienależyte jego wykonanie w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania.
5. Pozostałe szczegółowe warunki realizacji zamówienia zawarto w projekcie Umowy.
6. Kontakt telefoniczny do Zamawiającego w sprawach :
- merytorycznych - 782 452 722 - Grzegorz Puławski;
- proceduralnych - 782 452 650 - Maciej Karczewski.
7. W sprawie problemów technicznych związanych z obsługą platformy Open Nexus Wykonawca może się kontaktować z Centrum Wsparcia Klienta –tel. 61-679-19-00

Załączniki do postępowania

Osoba wystawiająca postępowanie nie dodała żadnych załączników

Adres dostawy

Przewozy Regionalne sp. z o.o. Oddział Podlaski z siedzibą w Białymstoku
Kopernika 60
15-397 Białystok

Komunikaty

Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Uszczelki pod pokrywy zaworów nr kat. 51.03905.0190 prod. MAN. Projekt umowy w załączniku. 300 szt. - (0)
2 Uszczelki pod pokrywy zaworów nr kat. 51.03905.0135 prod. MAN. - 60 szt. - (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.2964 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Termin dostawy - 5 dni od złożenia zamówienia (0)
2 Koszt dostawy - po stronie dostawcy (0)
3 Warunki płatności - przelew 30 dni, (0)
4 Cena - Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Odblokuj formularz
Wyślij wiadomość