Proceeding: Kloc masarski drewniany 50x70x30 cm bez podstawy- Gmina Starachowice

Monika Mazurkiewicz
Urząd Miejski Starachowice
Deadlines:
Posted : 12-04-2018 13:23:44
Placing offers: 17-04-2018 09:30:00
Opening offers : -

Requirements and specifications

Gmina Starachowice zaprasza do złożenia ofert cenowych
dot. zakupu i dostawy 6 szt klocy masarskich dwustronnych drewnianych
o wymiarach 50x70x30 cm.
Kloce wzmocnione stalową podwójną obejmą, bez podstawy.

Informacje:
długość: 500 mm
szerokość 700 mm
wysokość 300 mm
materiał drewno
kolor naturalny
Posiadający atest: PZH nr HŻ/05187/01.

1. Termin realizacji zamówienia 14 dni – warunek konieczny
2. Wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym koszt transportu / przesyłki leżą po stronie wykonawcy
3. Płatność – przelew z odroczonym terminem płatności 30 dni od dostarczenia towaru wraz z fakturą pod wskazany przez zamawiającego adres
4. Zamówienia odbywają się wyłącznie za pomocą platformy zakupowej na stronie https://platformazakupowa.pl/
5. W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z opisem zamieszczonym na platformie zakupowej zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zwrotu na koszt wykonawcy
6. Wykonawca gwarantuje , że produkt jest nowy, fabrycznie zapakowany i wolny od wad
7. Przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem dostawcy
8. Zastrzegamy sobie prawo do częściowego realizowania zamówienia
9. Dostawca który niejednokrotnie nie wywiązał się z oferty ( terminowość dostaw , zgodność faktury z zamówieniem itp.) nie będzie brany pod uwagę w postępowaniu
10. Towar musi posiadać termin ważności minimum 36 miesięcy od dnia zakupu przez Zamawiającego (dot. artykułów, które występują z okresem ważności)
11. Gwarancja wszystkich produktów min. 36 miesięcy


W razie pytań proszę o kontakt:
Referat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych Urzędu Miejskiego w Starachowicach, pokój nr 26, tel. 41 273 82 83, kom. 664-132-922, gospodarczadzial@starachowice.eu
Informacji technicznych udzielą: Dariusz Minda tel. kom. 661-184-334- Konserwator, Adam Sałata tel. kom. 533-585-700- pracownik Targowiska Miejskiego w Starachowicach

Delivery address

Targowisko Miejskie w Starachowicach
Targowa tel 533-585-700
27-200 Starachowice

Announcements

2018-04-19 08:13 Monika Mazurkiewicz Potępowie zostało unieważnione z powodu przekroczenia wysokość środków przewidzianych w budżecie Zamawiającego.

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Join
file
1 Zakup i dostawa 6 szt klocy masarskich 50 x 70 x 30 cm Proszę o wpisanie ceny dotyczącej 6 sztuk klocy z uwzględnieniem kosztów dostawy. 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2802 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Join file
1 Cena - Wartość Oferty (0)
2 Termin dostawy - 14 dni od otrzymania pisemnego zlecenia wystawionego przez Gminę Starachowice, proszę potwierdzić (0)
3 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
4 Warunki płatności - przelew 30 dni, po otrzymaniu faktury VAT wraz z protokołem odbioru towaru, proszę potwierdzić (0)
5 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Unlock the form

The number of page views: 7

Send a message