Postępowanie: Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Radzewo gm. Kórnik

Bronisław Dominiak
Urząd Miasta i Gminy Kórnik
Składanie ofert:
Rozpoczęcie: 03-04-2018 10:41:14
Zakończenie: 17-04-2018 10:00:00
Pozostało: Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Radzewo gm. Kórnik - zgodnie z załączoną dokumentacją.

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy i procedury określone ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164) zwanej dalej ustawą Pzp. Zgodnie z art. 4 pkt.8 ww. ustawy niniejsze zamówienie podlega wyłączeniu od stosowania ustawy Pzp

Komunikaty

Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów

Przedmiot zamówienia

Kursy walut NBP , EUR: 4.2929 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena - Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
(0)
Odblokuj formularz
Wyślij wiadomość