Proceeding: Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Radzewo gm. Kórnik

Joanna Grzybowska
Urząd Miasta i Gminy Kórnik Division: Miasto i Gmina Kórnik
Deadlines:
Posted : 03-04-2018 10:41:14
Placing offers: 17-04-2018 10:00:00
Opening offers : -

Requirements and specifications

Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Radzewo gm. Kórnik - zgodnie z załączoną dokumentacją.

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy i procedury określone ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164) zwanej dalej ustawą Pzp. Zgodnie z art. 4 pkt.8 ww. ustawy niniejsze zamówienie podlega wyłączeniu od stosowania ustawy Pzp

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Inquiry subject

Currency rates NBP , EUR: 4.2802 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Join file
1 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Unlock the form

The number of page views: 10

Send a message