Proceeding: doprowadzenie drogi pożarowej do budynku mieszkalnego przy ul. Cegielnianej 15 w Pruszkowie

Aneta Przybylska
Spółdzielnia Mieszkaniowa PAX
Deadlines:
Posted : 19-03-2018 10:23:33
Placing offers: 16-04-2018 16:00:00
Opening offers : -

Requirements and specifications

Spółdzielnia Mieszkaniowa "PAX" uprzejmie informuje, że przyjmuje oferty w trybie konkursu ofert na doprowadzenie drogi pożarowej do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Cegielnianej 15 w Pruszkowie, umożliwiającej dojazd pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej, wraz z opracowaniem projektu, zgodnie z Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej oraz Rozporządzeniem MSWiA z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych.
Termin realizacji prac: 2018 r.

Oferty z podaniem kosztów wykonania prac zgodnie z S.I.W.Z. należy składać w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej "PAX" przy Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok. 32 w Warszawie do dnia 16.04.2018 r. (poniedziałek) do godz. 18:00.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela dział administracji – tel. (22) 848-44-04 wew. 54, 600-012-612; mail: admin@pax.com.pl

Delivery address

Adres firmy
Al. Stanów Zjednoczonych 72/32
04-036 Warszawa

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Join
file
1 usługa - 1 service - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2802 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Join file
1 cena - - (0)
2 termin realizacji prac - - (0)
3 termin i warunki płatności - - (0)
4 okres gwarancji - - (0)
5 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Unlock the form

The number of page views: 16

Send a message