Postępowanie: doprowadzenie drogi pożarowej do budynku mieszkalnego przy ul. Cegielnianej 15 w Pruszkowie

Aneta Przybylska
Spółdzielnia Mieszkaniowa PAX
Terminy:
Składanie ofert: 16-04-2018 16:00:00
Otwarcie ofert : -

Pozostało :

Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

Spółdzielnia Mieszkaniowa "PAX" uprzejmie informuje, że przyjmuje oferty w trybie konkursu ofert na doprowadzenie drogi pożarowej do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Cegielnianej 15 w Pruszkowie, umożliwiającej dojazd pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej, wraz z opracowaniem projektu, zgodnie z Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej oraz Rozporządzeniem MSWiA z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych.
Termin realizacji prac: 2018 r.

Oferty z podaniem kosztów wykonania prac zgodnie z S.I.W.Z. należy składać w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej "PAX" przy Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok. 32 w Warszawie do dnia 16.04.2018 r. (poniedziałek) do godz. 18:00.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela dział administracji – tel. (22) 848-44-04 wew. 54, 600-012-612; mail: admin@pax.com.pl

Załączniki do postępowania

Adres dostawy

Adres firmy
Al. Stanów Zjednoczonych 72/32
04-036 Warszawa

Komunikaty

Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 usługa - 1 usługa - (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.3021 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 cena - - (0)
2 termin realizacji prac - - (0)
3 termin i warunki płatności - - (0)
4 okres gwarancji - - (0)
5 Cena - Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Odblokuj formularz
Wyślij wiadomość