Postępowanie: Zakup obuwia sportowego

Katarzyna Opala
Komenda Stołeczna Policji
Terminy:
Składanie ofert: 14-03-2018 09:00:00
Otwarcie ofert : -

Pozostało :

Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

1. Zamówienia realizowane przez Wydział Zaopatrzenia Komendy Stołecznej Policji za pośrednictwem Internetowej Platformy Zakupowej odbywają się wyłącznie przy wykorzystaniu strony internetowej www.platformazakupowa.pl.
2. Komenda Stołeczna Policji nie rozpatruje ofert składanych w inny sposób niż za pośrednictwem Platformy Zakupowej.
3. Pełna specyfikacja zamówienia, ewentualne załączniki i inne niezbędne informacje są zamieszczone na stronie konkretnego zamówienia, a Wykonawca godzi się na te warunki i jest świadomy odpowiedzialności za złożoną ofertę.
4. Podana przez Wykonawcę cena za realizację zamówienia musi zawierać wszystkie koszty realizacji zamówienia, tzn. że Komenda Stołeczna Policji nie ponosi żadnych innych kosztów związanych z realizacją zamówienia, np. kosztów dostawy, pomiar.
5. O ile nie wskazano inaczej, oferty składa się w cenie brutto.
6. Termin płatności na rzecz Wykonawcy wynosi 30 dni od daty realizacji zamówienia oraz otrzymania przez Komendę Stołeczną Policji prawidłowo wystawionej faktury.
7. W przypadku realizowania dostawy niezgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz ze złożoną przez Wykonawcę ofertą, Komenda Stołeczna Policji zwróci niezgodny przedmiot zamówienia na koszt i ryzyko Wykonawcy.
8. Komenda Stołeczna Policji zastrzega, że przeprowadzane postępowanie nie musi zakończyć się wyborem Wykonawcy, a Wykonawcom nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do Komendy Stołecznej Policji.
9. Warunkiem złożenia oferty jest zapoznanie się oraz akceptacja Wykonawcy niniejszego regulaminu. Złożenie oferty jest równoznaczne ze złożeniem przez Wykonawcę oświadczenia woli, iż akceptuje przedmiotowy regulamin oraz wyraża zgodę na wszystkie postanowienia i warunki postępowania, a także zobowiązuje się do ich przestrzegania.

Miejsce dostawy: Magazyn Mundurowy ul. Włochowska 25/33, 02-336 Warszawa,
Kryterium oceny: Najniższa cena - 100%,
KOSZTY TRANSPORTU I ROZŁADUNKU PO STRONIE DOSTAWCY,
Wykonawca gwarantuje że zaoferowany produkt jest fabrycznie nowy oraz wolny od wad.

Załączniki do postępowania

Adres dostawy

Wydział Zaopatrzenia KSP
ul. Włochowska 25/33
02-336 Warszawa

Komunikaty

Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Buty model Moab 2 Tactical J15861 Buty model Moab 2 Tactical J15861 lub równoważne pod względem funkcjonalno użytkowym - obuwie ma być lekkie, na podeszwie Vibram lub podobnej - antypoślizgowe, - z poduszką powietrzną pod piętą amortyzującą wstrząsy i poprawiającą stabilność, - posiadające usztywnienie zabezpieczające piętę - na elastycznej podeszwie nie brudzącej pokładu łodzi oraz umożliwiające poruszanie się po twardych nawierzchniach (kamienie, beton, twardy brzeg przywodny) - wodoodporne wykonane z materiału oddychającego, - w przypadku zamoczenia buty muszą szybko wyschnąć. - w ciemnych kolorach (preferowany kolor czarny) bez elementów ozdobnych oraz jaskrawych napisów lub wzorów. Oferowany towar powinien posiadać gwarancję 2 lata. Rozmiary będą podane przy składaniu zamówienia . 70 para - (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.2845 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Termin dostawy - 14 dni, proszę potwierdzić (0)
2 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
3 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
4 Cena 100% Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Odblokuj formularz
Wyślij wiadomość