Postępowanie: Zakup ksiązki.

Elżbieta Politowska
Szkoła Policji w Pile Oddział: Wydział Zaopatrzenia
Składanie ofert:
Rozpoczęcie: 12-02-2018 11:35:27
Zakończenie: 14-02-2018 09:00:00
Pozostało: Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

1. Termin realizacji zamówienia 7 dni od dnia ogłoszenia wyboru ofert
2. Wszelkie koszty związane z realizacja zamówienia w tym koszt transportu / przesyłki leżą po stronie wykonawcy
3. Płatność – przelew z odroczonym terminem płatności 30 dni od dostarczenia towaru wraz z fakturą pod wskazany przez zamawiającego adres
4. Zamówienia odbywają się wyłącznie za pomocą platformy zakupowej na stronie https://platformazakupowa.pl/
5. W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z opisem zamieszczonym na platformie zakupowej zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zwrotu na koszt wykonawcy
6. Przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem dostawcy

Załączniki do postępowania

Osoba wystawiająca postępowanie nie dodała żadnych załączników

Adres dostawy

Adres firmy
Plac Stanisława Staszica 7
64-920 Piła

Zmiany w postępowaniu

Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów

Przedmiot postępowania

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 "Przestępczość gospodarcza. Istota zjawiska.Zasady odpowiedzialności, mechanizmy przestępcze i metody działania sprawców." Pod redakcją: Paweł Łabuza, Irena Malinowska, Mariusz Michalski, Tomasz Safjański. Wydawnictwo: WOLTERS KLUWERS 3 szt. - (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.1559 PLN

Kryteria rankingowe i nierankingowe

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Termin dostawy - 7 dni, proszę potwierdzić (0)
2 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
3 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
4 Cena - Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
(0)
Pytania do specyfikacji