Postępowanie: Zakup nawigacji samochodowych typu TOMTOM Professional 6250 z mapami Polski i Europy, z bezterminową bezpłatną aktualizacją

Roman Chmielewski
Komenda Główna Policji
Terminy:
Składanie ofert: 13-02-2018 16:00:00
Otwarcie ofert : -

Pozostało :

Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

Zamówienie udzielane zgodnie z treścią załączonego Zapytania ofertowego nr 9/T/18/RCh/75402. Zamawiający zastrzega sobie możliwość podjęcia negocjacji cenowych z wyłonionym Wykonawcą.

Adres dostawy

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
Taborowa 33 B
02-624 Warszawa

Komunikaty

2018-02-19 12:25 Roman Chmielewski Dziękując Państwu za udział w zapytaniu ofertowym, uprzejmie informuję, że Zamawiający wybrał ofertę firmy EDSOFT z Kopanki z ceną ofertową 6981,48 złotych brutto.

Z poważaniem

Roman Chmielewski
WKGUiTP BLP KGP

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Nawigacja TOMTOM Professioinal 6250 z mapami Polski i Europy, z bezterminową bezpłatną aktualizacją 4 szt. - (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.3243 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Termin dostawy - do 2 tygodni od dnia przekazania zamówienia, proszę potwierdzić (0)
2 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
3 Warunki płatności - przelew 14 dni po otrzymaniu faktury VAT, proszę potwierdzić (0)
4 Istotne postanowienia zamówienia - zgodnie z treścią Zapytania ofertowego, proszę potwierdzić (0)
5 Gwarancja - minimum 24 miesiące, proszę potwierdzić (0)
6 Cena - Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Odblokuj formularz
Wyślij wiadomość