Postępowanie: Sporządzenie oceny stanu technicznego budynku Komendy Powiatowej Policji w Radomsku przy ul. Piłsudskiego 56 w formie ekspertyzy technicznej

Elżbieta Mroczkowska
Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi Oddział: Wydział Inwestycji i Remontów Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi
Terminy:
Składanie ofert: 14-02-2018 10:00:00
Otwarcie ofert : -

Pozostało :

Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

1.Wykonawca winien przedstawić ofertę na Formularzu ofertowym - złącznik nr 1 załączonym do Zapytania ofertowego.
2.Ofertę należy złożyć do dnia 14.02.2018 r. do godz. 10:00.
3.Termin realizacji przedmiotu zamówienia - cztery miesiące od dnia podpisania umowy.
4.Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia bez podania przyczyny.
5.Przeprowadzenie postępowania nie musi zakończyć się wyborem Wykonawcy.

Komunikaty

2018-02-07 12:12 Elżbieta Mroczkowska Zamawiający informuje, iż na dzień dzisiejszy nie dysponuje dokumentacją techniczną (architektura i konstrukcja) przedmiotowego obiektu.

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Sporządzenie ekspertyzy technicznej budynku KPP w Radomsku -

20170821_114556.jpg

20170821_114606.jpg

20170821_114613.jpg

20170821_114645.jpg

20170821_114650.jpg

20170915_104334.jpg

Zał.1 - Formularz of [...].pdf

Zał.2 - OPZ.pdf

Zał.4 - Karta.pdf

Zapytanie ofertowe.p [...].pdf

1 kpl. - (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.3243 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
2 termin realizacji - - (0)
3 Cena - Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Odblokuj formularz
Wyślij wiadomość