Postępowanie: druk i dostawa czasopisma samorządowego Starogardzki Ratusz

Terminy:
Składanie ofert: 15-01-2018 10:00:00
Otwarcie ofert : -

Pozostało :

Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

Uległ zmianie format 280 x 340 mm, 45gm (na papierze gazetowym)

Przedmiotem zamówienia jest druk i dostawa pisma samorządowego ,, Starogardzki Ratusz" dla Gminy Miejskiej Starogard Gdański. Druk i dostawa odbywać się będzie raz w miesiącu , w nakładzie 16 500 sztuk
- objętość 16 stron,
- format A3,
- w pełnym kolorze,
- papier 45gr .
Dostarczenie pisma w opakowaniach po 200 sztuk do siedziby Zamawiającego.
Kryterium oceny ofert - cena 100%. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego oraz uzyska największą liczbę punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. Wykonawca zobowiązany jest wycenić wszystkie pozycje zawarte w formularzu cenowym. Oferty należy składać za pośrednictwem platformy zakupowej. Oferty złożone w inny sposób nie będą podlegały ocenie oraz zostaną zwrócone wykonawcy.
Termin realizacji zamówienia od 22.01. 2018 r. do 31.12.2018 r.

Załączniki do postępowania

Adres dostawy

Urząd Miasta Starogard Gdański
Gdańska 6
83-200 Starogard Gdański

Komunikaty

Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 druk czasopisma samorządowego wraz z dostawą należy wpisać cenę za 1 szt 1 szt. - (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.2964 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 100% Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Odblokuj formularz
Wyślij wiadomość