Postępowanie: Dostawy oleju opałowego grzewczego EKOTERM PLUS

Terminy:
Składanie ofert: 15-01-2018 09:00:00
Otwarcie ofert : -

Pozostało :

Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

Przedmiotem zapytania jest dostawa w okresie od 19.01.2018 r. do dnia 31.12.2020 r. oleju opałowego EKOTERM PLUS w ilości łącznej 21000 litrów na cele grzewcze Zakładu Uzdatniania Wody przy ul. Dobroszyckiej w Oleśnicy.

Warunki realizacji dostaw określone zostały we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 1 do postępowania.
W celu złożenia oferty należy wypełnić formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 2 do postępowania.

Osoba kontaktowa: Grzegorz Huber (71 3967116)

Adres dostawy

Zakład Uzdatniania Wody
Dobroszycka
56-400 Oleśnica

Komunikaty

Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Olej opałowy EKOTERM PLUS - 21000 l - (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.2964 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Termin dostawy - Pierwsza dostawa do dnia 24.01.2018 (zamawiający zawrze umowę z dostawcą i zleci pierwszą dostawę najpóźniej do dnia 19.01.2018 r.) (0)
2 Cena - Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Odblokuj formularz
Wyślij wiadomość