Postępowanie: Zakup pilarki spalinowa Husqvarna 550 XP.

Wiesław Łakomy
PERN S.A.
Terminy:
Składanie ofert: 15-01-2018 11:00:00
Otwarcie ofert : -

Pozostało :

Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

Zapraszam do wzięcia udziału w postępowaniu na dostawę pilarki spalinowej Husqvarna 550 XP..
Wraz z informacją proszę o dostarczenie w pdf karty katalogowej.
PERN S.A. zastrzega sobie prawo do dowolnego wyboru podmiotu/podmiotów z którymi będą prowadzone negocjacje w odniesieniu do całości zakresu złożonych odpowiedzi oraz do zawarcia Umowy(Zamówienie) z Dostawcą wyłonionym w drodze negocjacji. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania, zamknięcia procesu wyboru Dostawcy i odstąpienia od negocjacji bez podania przyczyn. Z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia wobec Zapraszającego.
Dopuszcza się składanie ofert tylko poprzez platformę zakupową. Zamawiający nie oczekuje ofert na zamienniki "równoważne"

Załączniki do postępowania

Osoba wystawiająca postępowanie nie dodała żadnych załączników

Adres dostawy

Dział SF-1 Płock
Chemików 1
09-411 Płock

Komunikaty

Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Pilarka spalinowa Husqvarna 550 XP 1 szt. - (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.2964 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Termin dostawy - możliwie najkrótszy (0)
2 Koszt dostawy - po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
3 Warunki płatności - przelew 30 dnia od daty dostawy towaru i poprawnie wystawionej faktury VAT, proszę potwierdzić (0)
4 Karta katalogowa - oferowanej pilarki (0)
5 Gwarancja - możliwie najdłuższa (0)
6 Cena - Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Odblokuj formularz
Wyślij wiadomość