Postępowanie: Zakup akcesoriów do wodomierzy

Terminy:
Składanie ofert: 15-01-2018 10:00:00
Otwarcie ofert : -

Pozostało :

Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

• Dopuszcza się składanie ofert częściowych.
• Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
• Termin wykonania każdej dostawy - 14 dni kalendarzowych od daty zamówienia.
• Kryteria oceny ofert - cena 100% - określona w złotych w wartości netto.
• Zamawiający przyzna realizację zamówienia oferentowi, którego oferta odpowiada zasadom określonym w „Regulaminie udzielania zamówień MPWiK Sp. z o.o.”, spełnia wymagania Opisu Przedmiotu Zamówienia i jednocześnie posiada najniższą cenę.
• Termin związania ofertą – 60 dni od ostatecznego terminu wyznaczonego na złożenie ofert.
• W postępowaniu nie znajdują zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., albowiem niniejsze postępowanie nie jest zamówieniem publicznym w rozumieniu w/w ustawy.

Bliższe informacje można uzyskać w Dziale Inwestycji: Paulina Ratajczak
tel. 065 – 529-83-69, fax 065 – 529-83-71.

UWAGA! ZMIANA POZYCJI NR 34 W FORMULARZU OFERTOWYM (POZYCJA NR 9 W PONIŻSZYM FORMULARZU)

Komunikaty

2018-01-12 08:52 Paulina Ratajczak UWAGA! ZMIANA POZYCJI NR 9 W NINIEJSZYM FORMULARZU (POZYCJA NUMER 34 W FORMULARZU OFERTOWYM)
2018-01-12 08:33 Paulina Ratajczak Dokonano edycji następujących elementów postępowania: nazwa pozycji numer 33

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Półśrubunek mosiężny (łącznik) długi ½” z uszczelką fibrową - 40 szt. - (0)
2 Półśrubunek mosiężny (łącznik) krótki ½” z uszczelką fibrową - 10 szt. - (0)
3 Półśrubunek mosiężny (łącznik) długi ¾” z uszczelką fibrową - 700 szt. - (0)
4 Półśrubunek mosiężny (łącznik) krótki ¾” z uszczelką fibrową - 50 szt. - (0)
5 Półśrubunek mosiężny (łącznik) 1” z uszczelką fibrową - 30 szt. - (0)
6 Półśrubunek mosiężny (łącznik) 1 ¼” z uszczelką fibrową - 20 szt. - (0)
7 Półśrubunek mosiężny (łącznik) 1 ½” z uszczelką fibrową - 20 szt. - (0)
8 Przedłużka wodomierza mosiężna DN20 L=20 mm - 200 szt. - (0)
9 Przedłużka wodomierza mosiężna DN20 L=30 mm - 150 szt. - (0)
10 Przedłużka wodomierza mosiężna DN20 L=60 mm - 100 szt. - (0)
11 Redukcja wodomierza mosiężna z DN20 na DN15 - 900 szt. - (0)
12 Redukcja wodomierza mosiężna z DN20 na DN25 - 10 szt. - (0)
13 Redukcja wodomierza mosiężna z DN25 na DN32 - 20 szt. - (0)
14 Redukcja wodomierza mosiężna z DN32 na DN40 - 10 szt. - (0)
15 Zestaw redukcyjny DN20/L-130/1” na DN15/L-110/¾” - 10 szt. - (0)
16 Zestaw redukcyjny DN25/L-165/5/4” na DN20/L-110/1” - 10 szt. - (0)
17 Zestaw redukcyjny DN25/L-165/ 5/4” na DN20/L-130/1” - 10 szt. - (0)
18 Zestaw redukcyjny DN25/L-260/ 5/4” na DN15/L-110/¾” - 10 szt. - (0)
19 Zestaw redukcyjny DN25/L-260/ 5/4” na DN20/L-130/1” - 10 szt. - (0)
20 Zestaw redukcyjny DN25/L-260/ 5/4” na DN20/L-190/1” - 10 szt. - (0)
21 Zestaw redukcyjny DN32/L-260/ 6/4” na DN20/L-130/1” - 10 szt. - (0)
22 Zestaw redukcyjny DN32/L-260/ 6/4” na DN20/L-190/1” - 10 szt. - (0)
23 Zestaw redukcyjny DN40/L-300/2” na DN25/L-260/5/4” - 10 szt. - (0)
24 Zestaw redukcyjny DN40/L-300/2” na DN32/L-260/ 6/4” - 10 szt. - (0)
25 Plomba zatrzaskowa DN15 (z napisem LESZNO i kolejnym nr) - 300 szt. - (0)
26 Plomba zatrzaskowa DN20 (z napisem LESZNO i kolejnym nr) *) - 6000 szt. - (0)
27 Plomba zatrzaskowa DN25 (z napisem LESZNO i kolejnym nr) - 200 szt. - (0)
28 Plomba zatrzaskowa DN32 - 20 szt. - (0)
29 Plomba zatrzaskowa DN40 - 20 szt. - (0)
30 Uszczelka fibrowa do wodomierza ½” - 3300 szt. - (0)
31 Uszczelka fibrowa do wodomierza ¾” - 1000 szt. - (0)
32 Uszczelka fibrowa do wodomierza 1” - 100 szt. - (0)
33 Uszczelka fibrowa do wodomierza 1/1/4” - 100 szt. - (0)
34 Uszczelka fibrowa do wodomierza 1/1/2” -

odpowiedz na pytanie [...].pdf

100 szt. - (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.2964 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena - Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Odblokuj formularz
Wyślij wiadomość