Postępowanie: Dostawa i montaż rolet wewnętrznych materiałowych do przedszkola i żłobka w Kamionkach gm. Kórnik

Bronisław Dominiak
Urząd Miasta i Gminy Kórnik
Składanie ofert:
Rozpoczęcie: 01-12-2017 15:11:18
Zakończenie: 07-12-2017 12:00:00
Pozostało: Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

Dostawa i montaż rolet wewnętrznych materiałowych do przedszkola i żłobka w Kamionkach gm. Kórnik - zgodnie z załączonym opisem przedmiotu zamówienia i załącznikiem nr 1

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy i procedury określone ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164) zwanej dalej ustawą Pzp. Zgodnie z art. 4 pkt.8 ww. ustawy niniejsze zamówienie podlega wyłączeniu od stosowania ustawy Pzp.

Adres dostawy

Przedszkole i Żłobek w Kamionkach
ul. Porannej Rosy 2
62-023 Kamionki

Komunikaty

2017-12-06 15:16 Bronisław Dominiak Bronisław Dominiak | inwestycje@kornik.pl
Urząd Miasta i Gminy Kórnik
06-12-2017 14:58:56

Ad.1 Wykonawca przyjmuje odpowiedni system montażu rolet w kasetach z prowadnicami.
Ad.2 Montaż rolet uzależniony od przyjętego systemu przez Wykonawcę w skrzydle okiennym.
Ad.3 Tkanina musi spełniać warunek pełnego zaciemnienia pomieszczeń.
Ad.4 Brak wymogu trudnopalności dla tkaniny.
Ad.5 Brak możliwości wydłużenia terminu.
2017-12-06 14:22 Bronisław Dominiak Opisy na rysunkach stolarki pochodzą z dokumentacji projektowej obiektu i odnoszą się do kolorystyki ram i szyb.

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Dostawa i montaż rolet wewnętrznych materiałowych do przedszkola i żłobka w Kamionkach gm. Kórnik -

opis przedmiotu zamó [...].pdf

załącznik nr 1.pdf

1 usługa - (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.3022 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena - Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
(0)
Odblokuj formularz
Wyślij wiadomość