Postępowanie: ZAKUP I DOSTAWA ODKURZACZY PROFI 2 DLA KOMISARIATU POLICJI W MSZCZONOWIE

Składanie ofert:
Rozpoczęcie: 30-11-2017 13:51:44
Zakończenie: 07-12-2017 13:00:00
Pozostało: Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu
Osoba do kontaktu: Paweł Podpłoński tel. 48 345 28 79
Zakup i dostawa odkurzaczy PROFI 2 - 4szt.
Termin realizacji: do 14 dni od daty otrzymania zamówienia lecz nie później niż 27.12.2017
Warunki płatności: przelew 30 dni
Kryteria wyboru ofert: najniższa oferta cenowa
Oferta powinna zawierać cenę jednostkową brutto za 1szt.oraz wartość brutto.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z zamówienia, w przypadku gdy uzyskana najkorzystniejsza oferta przekroczy kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na wykonanie powyższego zadania.
Warunki gwarancji i rękojmi - gwarancja 24 miesięcy
Wymagane jest załączenie wypełnionej oferty cenowej - załącznik nr 1 DRUK OFERTOWY

Załączniki do postępowania

Osoba wystawiająca postępowanie nie dodała żadnych załączników

Adres dostawy

Adres firmy
11 Listopada 37/59
26-600 Radom

Komunikaty

Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 DRUK OFERTOWY - ZAŁĄCZNIK NR 1 -

DRUK OFERTOWY - ZAŁĄ [...].pdf

1 szt. - (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.3022 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Termin dostawy - 14 dni, proszę potwierdzić (0)
2 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
3 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
4 Cena - Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
(0)
Odblokuj formularz
Wyślij wiadomość