Postępowanie: ZAKUP I DOSTAWA ODKURZACZY KARCHER T 15/1 I KARCHER T 7/1 DLA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W MŁAWIE

Składanie ofert:
Rozpoczęcie: 30-11-2017 13:38:16
Zakończenie: 07-12-2017 12:00:00
Pozostało: Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu
Osoba do kontaktu: Paweł Podpłoński tel. 48 345 28 79
Zakup i dostawa odkurzaczy KARCHER T 15/1 i KARCHER T 7/1
Termin realizacji: do 14 dni od daty otrzymania zamówienia lecz nie później niż 27.12.2017
Warunki płatności: przelew 30 dni
Kryteria wyboru ofert: najniższa oferta cenowa
Oferta powinna zawierać cenę jednostkową brutto za 1szt.oraz wartość brutto.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z zamówienia, w przypadku gdy uzyskana najkorzystniejsza oferta przekroczy kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na wykonanie powyższego zadania.
Warunki gwarancji i rękojmi - gwarancja 24 miesięcy
Wymagane jest załączenie wypełnionej oferty cenowej - załącznik nr 1 DRUK OFERTOWY

Załączniki do postępowania

Osoba wystawiająca postępowanie nie dodała żadnych załączników

Adres dostawy

Adres firmy
11 Listopada 37/59
26-600 Radom

Zmiany w postępowaniu

Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów

Przedmiot postępowania

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Waluta Dołącz
Plik
1 DRUK OFERTOWY - ZAŁĄCZNIK NR 1 -

DRUK OFERTOWY - ZAŁĄ [...].pdf

1 szt. (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.2217 PLN

Pytania i kryteria

Lp Nazwa Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Termin dostawy 14 dni, proszę potwierdzić (0)
4 Koszt dostawy Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
(0)
Pytania do specyfikacji