Postępowanie: Pełnienie funkcji biegłego w postępowaniu administracyjnym dotyczącym usunięcia 119 drzew bez wymaganego zezwolenia na terenie działki nr ewidencyjny 81 w Stanisławowie Gmina Września

Marek Przyjemski tel 61 640 40 61
Gmina Września Oddział: Referat Komunalny
Składanie ofert:
Rozpoczęcie: 30-11-2017 10:52:43
Zakończenie: 08-12-2017 09:00:00
Pozostało: Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

Gmina Września na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r.,poz. 907 ze zm.) zaprasza do udziału w zapytaniu ofertowym na pełnienie funkcji biegłego w postępowaniu administracyjnym dotyczącym usunięcia 119 drzew bez wymaganego zezwolenia na terenie działki nr ewidencyjny 81 w Stanisławowie Gmina Września. W zakresie pełnionej funkcji będzie wystawienie opinii dotyczącej określenia rodzaju, gatunku, oraz obwodu pni usuniętych drzew wraz z określeniem czasu ich usunięcia, wizja lokalna na terenie działki, uczestnictwo w postępowaniu - przesłuchanie biegłego. Pożądane kwalifikacje z zakresu dendrologii oraz mile widziane doświadczenie w zakresie pełnienia funkcji biegłego w podobnych postępowaniach.

Załączniki do postępowania

Osoba wystawiająca postępowanie nie dodała żadnych załączników

Adres dostawy

Adres firmy
Ratuszowa 1
62-300 Września

Komunikaty

2017-12-07 12:09 Marek Przyjemski tel 61 640 40 61 Dokonano edycji następujących elementów postępowania: data zakończenia
2017-12-05 07:15 Marek Przyjemski tel 61 640 40 61 Dokonano edycji następujących elementów postępowania: data zakończenia
2017-12-05 07:13 Marek Przyjemski tel 61 640 40 61 Dokonano edycji następujących elementów postępowania: data zakończenia

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Pełnienie funkcji biegłego - 1 szt. - (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.3022 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Termin dostawy - 30 dni, proszę potwierdzić (0)
2 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
3 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
4 Cena usługi - - (0)
5 Cena 100% Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
(0)
Odblokuj formularz
Wyślij wiadomość