Postępowanie: Dostawa sprzętu komputerowego dla KWP w Łodzi

Składanie ofert:
Rozpoczęcie: 13-11-2017 10:56:49
Zakończenie: 15-11-2017 10:00:00
Pozostało: Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

Osoba wyznaczona do kontaktów roboczych: Jacek Białecki email: jacek.bialecki@ld.policja.gov.pl tel. 426651117

UWAGA !!!
Przed złożeniem oferty proszę zapoznać się z warunkami.

1. Termin realizacji zamówienia – maksymalnie do 14 dni od złożenia zamówienia
2. Serwis gwarancyjny - 24 miesiące
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości kupowanego asortymentu
5. Termin płatności 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego. Forma płatności przelew. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
6. Wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym koszt transportu/przesyłki leżą po stronie Wykonawcy.

Załączniki do postępowania

Adres dostawy

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi (I)
ul. Lutomierska 108/112
91-048 Łódź

Komunikaty

2017-11-14 12:52 Jacek Białecki Dokonano edycji następujących elementów postępowania: opis pozycji numer 2

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 laptop -

Opis przedmiotu zamó [...].docx

1 szt. - (0)
2 komputer stacjonarny zmiana: zasilacz do 300 W

Opis przedmiotu zamó [...].docx

4 szt. - (0)
3 monitor -

Opis przedmiotu zamó [...].docx

4 szt. - (0)
4 pakiet biurowy Microsoft Office 2016 Home&Business (MLK) kod producenta T5D-02439 / T5D-02786 Zamawiający nie dopuszcza licencji w postaci wyłącznie kluczy elektronicznych. Nowa dożywotnia licencja. Wersja językowa polska. Platforma Windows. 5 szt. - (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.3022 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena - Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
(0)
Odblokuj formularz
Wyślij wiadomość