Postępowanie: Zakup znaków p/pożarowych, ewakuacyjnych oraz instrukcji BHP dla KWP zs w Radomiu

Składanie ofert:
Rozpoczęcie: 10-11-2017 13:32:55
Zakończenie: 15-11-2017 09:00:00
Pozostało: Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

1. Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji zs w Radomiu
2. Osoba do kontaktu Anna Grzegorczyk tel. 48 345 29-58
3. Oferent zobowiązany jest załączyć wypełnione oferty cenowe - 3 szt załączników
4. Dostarczenie przedmiotu zamówienia transportem własnym Dostawcy, na jego koszt do siedziby Zamawiającego
5. Termin realizacji: do 10 dni od daty otrzymania zamówienia
6. Warunki płatności: przelew 21 dni
7.Kryteria wyboru ofert:
- najniższa cena
- oferta winna zawierać wycenę wszystkich asortymentów ( w trzech załącznikach)
8. Zamawiający zastrzega możliwość rezygnacji z zamówienia w przypadku przekroczenia kwoty, którą przeznaczył na realizację zamówienia

Załączniki do postępowania

Osoba wystawiająca postępowanie nie dodała żadnych załączników

Adres dostawy

Adres firmy
11 Listopada 37/59
26-600 Radom

Komunikaty

Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 znaki p/pożarowych, ewakuacyjne oraz instrukcje BHP dla KP Zakrzew zał.oferta cenowa

I wypos. znaki ZAKRZ [...].xls

1 kpl. - (0)
2 znaki p/pożarowych, ewakuacyjne oraz instrukcje BHP dla PP Kosów Lacki zał. oferta cenowa

I wypos. znaki KOSÓW [...].xls

1 kpl. - (0)
3 znaki p/pożarowych, ewakuacyjne oraz instrukcje BHP dla KP Mszczonów zał. oferta cenowa

I wypos. znaki MSZCZ [...].xls

1 kpl. - (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.3022 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Termin dostawy - 10 dni od dnia otrzymania zamówienia, proszę potwierdzić (0)
2 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
3 Warunki płatności - przelew 21 dni, proszę potwierdzić (0)
4 Cena - Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
(0)
Odblokuj formularz
Wyślij wiadomość