Postępowanie: Dostawa porcelany Chodzież

Małgorzata Klimczyk-Słapa Tel. 032 606 93 77
Szkoła Policji w Katowicach
Składanie ofert:
Rozpoczęcie: 10-11-2017 10:38:32
Zakończenie: 15-11-2017 10:00:00
Pozostało: Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

Proszę nie oferować produktów alternatywnych. Oferty takie nie będą brane pod uwagę.

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w dostawie w wysokości 5% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie przez Zamawiającego od realizacji zamówienia jeżeli zwłoka w dostawie przekroczy 7 dni roboczych w wysokości 50% wartości brutto zamówienia.
3. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia z faktury kwot wynikających z kar umownych.

Załączniki do postępowania

Osoba wystawiająca postępowanie nie dodała żadnych załączników

Adres dostawy

Adres firmy
Gen. Jankego 276
40-684 Katowice

Komunikaty

2017-11-15 08:37 Małgorzata Klimczyk-Słapa Tel. 032 606 93 77 Postępowanie zostało anulowane. Uzasadnienie: Informuję, że postępowanie zostanie wystawione ponownie z uwagi na rozszerzenie asortymentu. Za uniedogodnienia serdecznie przepraszam i zachęcam do wzięcia udziału w nowym postępowaniu.
2017-11-13 11:07 Małgorzata Klimczyk-Słapa Tel. 032 606 93 77 Dokonano edycji następujących elementów postępowania: nazwa pozycji numer 5
2017-11-13 11:05 Małgorzata Klimczyk-Słapa Tel. 032 606 93 77 Dokonano edycji następujących elementów postępowania: nazwa pozycji numer 1

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Talerz deserowy IWONA B014 złota linia śr. 19 cm Chodzież 36 szt. - (0)
2 Talerz płytki IWONA B014 złota linia, śr. 24 cm Chodzież 36 szt. - (0)
3 Talerz głęboki IWONA B014 złota linia Chodzież 36 szt. - (0)
4 Bulionówka 0,4l IWONA B014 złota linia ze spodkiem Chodzież 36 szt. - (0)
5 Filiżanka prosta uniwersalna 0,22l B014 złota linia IWONA ze spodkiem Chodzież 36 szt. - (0)
6 Talerz deserowy KAMELIA biała śr. 19 cm Chodzież 480 szt. - (0)
7 Talerz płytki KAMELIA biała śr. 24 cm Chodzież 240 szt. - (0)
8 Talerz głęboki KAMELIA biała śr. 22 cm Chodzież 240 szt. - (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.3022 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Termin dostawy - do 14 dni od daty złożenia zamówienia, proszę potwierdzić (0)
2 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
3 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
4 Cena - Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
(0)
Wyślij wiadomość