Postępowanie: Bezprzewodowy tester diagnostyczny Hella Gutmann Mega Macs 56

Maciej Stańko
Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu Oddział: Wydział Transportu
Składanie ofert:
Rozpoczęcie: 10-11-2017 08:10:06
Zakończenie: 15-11-2017 07:57:00
Pozostało: Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

W skład zestawu powinno wchodzić:

-Mega Macs 56 łącznie z zestawem akumulatorów,
-VCI (bezprzewodowy moduł komunikacyjny),
-zasilacz i kabel sieciowy,
-adapter Bluetooth® (bezprzewodowa komunikacja z komputerem),
-kabel USB (Device & Host),
-instrukcja obsługi w języku polskim
-stacja dokująca,
-przedłużacz kabla OBD,
-walizka na urządzenie Mega Macs 56

REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY WYKONAWCÓW REALIZUJĄCYCH NA POTRZEBY
KWP WROCŁAW ZAMÓWIENIA W TRYBIE ART. 4 pkt 8 USTAWY PRAWO
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.

1) Zakupy KWP WROCŁAW wystawione na platformie zakupowej Open Nexus
realizowane są tylko i wyłącznie poprzez platformę (nie są przyjmowane oferty składane w
inny sposób, niż poprzez formularz na stronie postępowania). Wyjątkiem są ogłoszenia o
przetargu, gdzie ofertowanie odbywa się w sposób opisany w ogłoszeniu.
2) Składanie ofert poprzez platformę zakupową Open Nexus zapewnia transparentność
postępowania w wyborze ofert.
3) Pełna specyfikacja zamówienia oraz ewentualne załączniki widoczne są na stronie
postępowania, a dostawca/wykonawca składając ofertę godzi się na te warunki i jest
świadomy odpowiedzialności prawnej za złożoną ofertę.
4) Podana cena towaru lub usługi musi zawierać wszystkie koszty wykonawcy łącznie z
kosztem dostawy, a ofertowanie odbywa się w oparciu o ceny brutto.
5) Jeżeli dostarczony towar jest niezgodny ze specyfikacją z zapytania ofertowego i złożoną
przez dostawcę/wykonawcę ofertą - KWP WROCŁAW odsyła towar na koszt wykonawcy.
6) Przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem dostawcy/wykonawcy,
jednak jeśli tak będzie to KWP WROCŁAW opublikuje za pośrednictwem platformy
zakupowej Open Nexus informacje o wyniku.
Warunkiem złożenia oferty jest zapoznanie się z treścią ww. Regulaminu i jego akceptacja.
Akceptując Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na jego wszystkie postanowienia i
zobowiązuje się do ich przestrzegania. Jeżeli nie wyrażasz zgody na powyższe warunki -
proszę nie składać swojej oferty.
7) Faktura VAT musi zawierać cenę jednostkową brutto asortymentu.
8) Termin realizacji dostawy: 3 dni robocze od dnia zamówienia.
9) Miejsce dostawy: ul. Gen. I. POŁBINA 1 54-151 Wrocław
10) Koszt transportu po stronie Wykonawcy.
11) Termin płatności/forma płatności: przelew 30 dni od daty otrzymania faktury.
12) Wykonawca gwarantuje, że oferowany produkt jest fabrycznie nowy, wolny od wad.

Załączniki do postępowania

Adres dostawy

KWP WROCLAW
POŁBINA 1
54-151 Wrocław

Komunikaty

Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Bezprzewodowy tester diagnostyczny Hella Gutmann Mega Macs 56 -

ZAMÓWIENIE.doc

1 szt. - (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.3022 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Termin dostawy - 5 dni, proszę potwierdzić

ZAMÓWIENIE.doc

(0)
2 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
3 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
4 Cena - Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
(0)
Odblokuj formularz
Wyślij wiadomość