Postępowanie: Serwis, naprawa i kalibracja urządzeń do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu typu Drager 6810 przez okres 24 miesięcy

Składanie ofert:
Rozpoczęcie: 09-11-2017 14:40:13
Zakończenie: 15-11-2017 09:00:00
Pozostało: Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

1. Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu
2. Opis przedmiotu zamówienia: Serwis, naprawa i kalibracja urządzeń do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu typu Drager 6810 przez okres 24 miesięcy
3. Termin realizacji zamówienia: jak w projekcie umowy
4. Osoba wyznaczona do kontaktów z wykonawcami: Renata Sidor tel. 048 345 24 99
5. Kryteria wyboru ofert: cena za wykonanie usługi wraz z wliczonymi wszelkimi kosztami
6. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia, w zakresie wymaganych dokumentów
i oświadczeń:
- Oświadczenie Wykonawcy, że posiada przynajmniej dwuletnie doświadczenie w zakresie świadczenia usług serwisowych przedmiotowych urządzeń
- Zamawiający zastrzega sobie odrzucenie oferty niekompletnej tj. takiej, która nie będzie obejmować wszystkich usług wymienionych w załączniku nr 1 do projektu umowy.
7. Projekt umowy lub istotne postanowienia umowy, które zostaną zawarte w jej treści*: w załączeniu
8. Warunki gwarancji i rękojmi (o ile nie zawiera ich projekt umowy) *: jak w umowie
9. Sposób przygotowania oferty: wypełniony i podpisany załącznik nr 1 do umowy pisemnie w języku polskim.

Adres dostawy

Adres firmy
11 Listopada 37/59
26-600 Radom

Zmiany w postępowaniu

Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów

Przedmiot postępowania

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Waluta Dołącz
Plik
1 Serwis, naprawa i kalibracja urządzeń do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu typu Drager 6810 przez okres 24 miesięcy załącznik nr 1

załącznik do umowy.p [...].pdf

16 usługa (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.1750 PLN

Pytania i kryteria

Lp Nazwa Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Termin dostawy jak w projekcie umowy (0)
3 Koszt dostawy jak w projekcie umowy (0)
4 Warunki płatności przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
(0)
Pytania do specyfikacji