Postępowanie: Części zamienne do agregatu THERMO 350

Janusz Kuriata
Przewozy Regionalne Sp. z o.o. Oddział: Oddział Warmińsko-Mazurski z siedzibą w Olsztynie
Składanie ofert:
Rozpoczęcie: 09-11-2017 10:38:20
Zakończenie: 15-11-2017 10:00:00
Pozostało: Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

1. Zakup części zamiennych do agregatu THERMO 350
- dysza paliwowa THERMO 350 szt 20 - sprzęgło pompy paliwa THERMO 350 szt 5
- wentylator THERMO 350 szt 5
- kaseta sterująca THERMO 350 szt 2
- komora spalania THERMO 350 szt 4
- wymiennik ciepła THERMO 350 szt 2
- iskrownik – generator iskry THERMO 350 szt 10
- przewód zasilający THERMO 350 szt 2
- pompa paliwa THERMO 350 szt 5
- przesłona (szkiełko) szt 10
- obudowa THERMO 350 szt 2
- pompa wody 24V U4814 szt 2
2. Dostawa do Olsztyna na koszt Wykonawcy - adres podany będzie na zamówieniu.
3. Forma płatności - przelew 30 dni od dnia otrzymania zamówienia.
4. Termin realizacji - 5 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zamówienia.
5. Wykonawca do dostarczonego materiału dołączy wymagane dokumenty i świadectwa zgodności.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania bez powiadomienia i podania przyczyny.
7. Telefon do Zamawiającego 785 855 331 , w sprawach technicznych Pan Sławomir Kurek tel. 724 910 010

Załączniki do postępowania

Osoba wystawiająca postępowanie nie dodała żadnych załączników

Adres dostawy

Komunikaty

Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Dysza paliwowa THERMO 350 - 20 szt. - (0)
2 Sprzęgło pompy paliwa THERMO 350 - 5 szt. - (0)
3 Wentylator THERMO 350 - 5 szt. - (0)
4 Kaseta sterująca THERMO 350 - 2 szt. - (0)
5 Komora spalania THERMO 350 - 4 szt. - (0)
6 Wymiennik ciepła THERMO 350 - 2 szt. - (0)
7 Iskrownik – generator iskry THERMO 350 - 10 szt. - (0)
8 Przewód zasilający THERMO 350 - 2 szt. - (0)
9 Pompa paliwa THERMO 350 - 5 szt. - (0)
10 Przesłona (szkiełko) - 10 szt. - (0)
11 Obudowa THERMO 350 - 2 szt. - (0)
12 Pompa wody 24V U4814 - 2 szt. - (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.3022 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Termin dostawy - 5 dni od dnia otrzymania zamówienia, proszę potwierdzić (0)
2 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
3 Warunki płatności - przelew 30 dni od dnia otrzymania faktury, proszę potwierdzić (0)
4 Cena - Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
(0)
Odblokuj formularz
Wyślij wiadomość