Postępowanie: Części zamienne do agregatu THERMO 350

Janusz Kuriata
Przewozy Regionalne Sp. z o.o. Oddział: Oddział Warmińsko-Mazurski z siedzibą w Olsztynie
Składanie ofert:
Rozpoczęcie: 09-11-2017 10:38:20
Zakończenie: 15-11-2017 10:00:00
Pozostało: Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

1. Zakup części zamiennych do agregatu THERMO 350
- dysza paliwowa THERMO 350 szt 20 - sprzęgło pompy paliwa THERMO 350 szt 5
- wentylator THERMO 350 szt 5
- kaseta sterująca THERMO 350 szt 2
- komora spalania THERMO 350 szt 4
- wymiennik ciepła THERMO 350 szt 2
- iskrownik – generator iskry THERMO 350 szt 10
- przewód zasilający THERMO 350 szt 2
- pompa paliwa THERMO 350 szt 5
- przesłona (szkiełko) szt 10
- obudowa THERMO 350 szt 2
- pompa wody 24V U4814 szt 2
2. Dostawa do Olsztyna na koszt Wykonawcy - adres podany będzie na zamówieniu.
3. Forma płatności - przelew 30 dni od dnia otrzymania zamówienia.
4. Termin realizacji - 5 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zamówienia.
5. Wykonawca do dostarczonego materiału dołączy wymagane dokumenty i świadectwa zgodności.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania bez powiadomienia i podania przyczyny.
7. Telefon do Zamawiającego 785 855 331 , w sprawach technicznych Pan Sławomir Kurek tel. 724 910 010

Załączniki do postępowania

Osoba wystawiająca postępowanie nie dodała żadnych załączników

Adres dostawy

Zmiany w postępowaniu

Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Dysza paliwowa THERMO 350 - 20 szt. - (0)
2 Sprzęgło pompy paliwa THERMO 350 - 5 szt. - (0)
3 Wentylator THERMO 350 - 5 szt. - (0)
4 Kaseta sterująca THERMO 350 - 2 szt. - (0)
5 Komora spalania THERMO 350 - 4 szt. - (0)
6 Wymiennik ciepła THERMO 350 - 2 szt. - (0)
7 Iskrownik – generator iskry THERMO 350 - 10 szt. - (0)
8 Przewód zasilający THERMO 350 - 2 szt. - (0)
9 Pompa paliwa THERMO 350 - 5 szt. - (0)
10 Przesłona (szkiełko) - 10 szt. - (0)
11 Obudowa THERMO 350 - 2 szt. - (0)
12 Pompa wody 24V U4814 - 2 szt. - (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.3302 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Termin dostawy - 5 dni od dnia otrzymania zamówienia, proszę potwierdzić (0)
2 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
3 Warunki płatności - przelew 30 dni od dnia otrzymania faktury, proszę potwierdzić (0)
4 Cena - Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
(0)
Odblokuj formularz
Wyślij wiadomość