Postępowanie: Kontenery, pojemniki na odpady

Składanie ofert:
Rozpoczęcie: 08-11-2017 14:33:40
Zakończenie: 15-11-2017 09:00:00
Pozostało: Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż wraz z dostawą pojemników na odpady BIO. Normy jakim muszą odpowiadać pojemniki stosowane w aglomeracji poznańskjej podane są w załączniku.
Miejsce dostawy pojemników Poznań ul.Podolańska 46.
WYMAGANIA WYSTAWIAJĄCEGO

1. Termin realizacji zamówienia do 15.12.2017r.
2. Wszelkie koszty związane z realizacja zamówienia w tym koszt transportu / przesyłki leża po
stronie wykonawcy
3. Płatność – przelew z odroczonym terminem płatności do 30 dni od dostarczenia towaru wraz
z fakturą pod wskazany przez zamawiającego adres
4. Zamówienia odbywają się wyłącznie za pomocą platformy zakupowej na stronie
https://platformazakupowa.pl/
5. W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z opisem zamieszczonym na platformie
zakupowej zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zwrotu na koszt wykonawcy
6. Wykonawca gwarantuje , że produkt jest nowy, fabrycznie zapakowany i wolny od wad
7. Przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem dostawcy
8. Zastrzegamy sobie prawo do częściowego realizowania zamówienia
9. Kryterium oceny najniższa cena oraz termin wykonania.
10. Dostawca który niejednokrotnie nie wywiązał się z oferty ( terminowość dostaw , zgodność
faktury z zamówieniem itp.) nie będzie brany pod uwagę w postępowaniu
11. Do zamówienia nie ma zastosowanie art. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych .

Załączniki do postępowania

Adres dostawy

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
Kochanowskiego 2a
60-844 Poznań

Zmiany w postępowaniu

Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów

Przedmiot postępowania

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Waluta Dołącz
Plik
1 2.pojemnik o pojemności 240l - 8 szt. (0)
2 3.pojemnik o pojemności 1100l - 16 szt. (0)
3 1.pojemnik o pojemności 110l - 20 szt. (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.1750 PLN

Pytania i kryteria

Lp Nazwa Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Termin dostawy 30 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Koszt dostawy Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
4 Warunki płatności przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
(0)
Pytania do specyfikacji