Postępowanie: Kontenery, pojemniki na odpady

Awatar Pracownika
Henryka Łuczka
Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu Oddział: Wydział Inwestycji i Remontów
Składanie ofert:
Rozpoczęcie: 08-11-2017 14:33:40
Zakończenie: 15-11-2017 09:00:00
Pozostało: Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż wraz z dostawą pojemników na odpady BIO. Normy jakim muszą odpowiadać pojemniki stosowane w aglomeracji poznańskjej podane są w załączniku.
Miejsce dostawy pojemników Poznań ul.Podolańska 46.
WYMAGANIA WYSTAWIAJĄCEGO

1. Termin realizacji zamówienia do 15.12.2017r.
2. Wszelkie koszty związane z realizacja zamówienia w tym koszt transportu / przesyłki leża po
stronie wykonawcy
3. Płatność – przelew z odroczonym terminem płatności do 30 dni od dostarczenia towaru wraz
z fakturą pod wskazany przez zamawiającego adres
4. Zamówienia odbywają się wyłącznie za pomocą platformy zakupowej na stronie
https://platformazakupowa.pl/
5. W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z opisem zamieszczonym na platformie
zakupowej zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zwrotu na koszt wykonawcy
6. Wykonawca gwarantuje , że produkt jest nowy, fabrycznie zapakowany i wolny od wad
7. Przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem dostawcy
8. Zastrzegamy sobie prawo do częściowego realizowania zamówienia
9. Kryterium oceny najniższa cena oraz termin wykonania.
10. Dostawca który niejednokrotnie nie wywiązał się z oferty ( terminowość dostaw , zgodność
faktury z zamówieniem itp.) nie będzie brany pod uwagę w postępowaniu
11. Do zamówienia nie ma zastosowanie art. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych .

Załączniki do postępowania

Adres dostawy

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
Kochanowskiego 2a
60-844 Poznań

Komunikaty

Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 1.pojemnik o pojemności 110l - 20 szt. - (0)
2 2.pojemnik o pojemności 240l - 8 szt. - (0)
3 3.pojemnik o pojemności 1100l - 16 szt. - (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.3022 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Termin dostawy - 30 dni, proszę potwierdzić (0)
2 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
3 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
4 Cena - Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
(0)
Odblokuj formularz
Wyślij wiadomość