List of proceedings: Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.

The following list is presenting inquiries and auctions are taking place at the Open Nexus purchasing platform

ACTUAL PROCEEDINGSPROCEEDINGS ENDED

id Transaction name Buyer Ends at Kind Actions
337124 Opracowanie projektu budowlanego miejsca przeróbk... Wydział Inwestycji i Remontów 2020-05-20 10:00:00 Inquiry go to
340719 Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej w terenie ... Wydział Inwestycji i Remontów 2020-05-20 10:00:00 Inquiry go to
342954 Sprzedaż drewna opałowego w trybie przetargu nieog... Dział Zakupów 2020-05-19 11:00:00 Inquiry go to
301254 Sprzedaż materiałów zbędnych – materiałów eksploat... Dział Zakupów 2020-05-15 13:25:00 Inquiry go to
342638 Badanie dielektryczne sprzętu na stacjach energety... Dział Zakupów 2020-05-15 11:00:00 Inquiry go to
337543 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej... Wydział Inwestycji i Remontów 2020-05-15 10:00:00 Inquiry go to
338638 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ... Wydział Inwestycji i Remontów 2020-05-14 10:00:00 Inquiry go to
337745 Dostawa armatury wodociagowo-kanalizacyjnej w okre... Dział Zakupów 2020-05-08 11:00:00 Inquiry go to
340358 Pomoc techniczna - pełnienie funkcji inspektora n... Wydział Inwestycji i Remontów 2020-05-08 10:00:00 Inquiry go to
337128 Sprzedaż drewna opałowego w trybie przetargu nieog... Dział Zakupów 2020-05-05 11:00:00 Inquiry go to
341187 Dławik kompensacyjny trójfazowy. Dział Zakupów 2020-05-05 09:35:00 Inquiry go to
336020 Sprzedaż Samochodu ciężarowego Ford Transit FT 350... Dział Zakupów 2020-04-30 10:00:00 Inquiry go to
329355 Naprawa koryta przelewowego osadnika pionowego nr ... Wydział Inwestycji i Remontów 2020-04-30 10:00:00 Inquiry go to
333735 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ... Wydział Inwestycji i Remontów 2020-04-28 10:00:00 Inquiry go to
335356 Opracowanie: a) koncepcji budowy sieci wodociągowe... Wydział Inwestycji i Remontów 2020-04-24 10:00:00 Inquiry go to
333579 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy instal... Wydział Inwestycji i Remontów 2020-04-23 10:00:00 Inquiry go to
328542 Budowa nowego zbiornika biogazu na Centralnej Oczy... Wydział Inwestycji i Remontów 2020-04-22 10:00:00 Inquiry go to
334108 Modernizacja przepompowni ścieków ogólnospławnych ... Wydział Inwestycji i Remontów 2020-04-20 10:00:00 Inquiry go to
327806 Budowa podłączeń kanalizacji sanitarnej dla posesj... Wydział Inwestycji i Remontów 2020-04-17 10:00:00 Inquiry go to
334473 Dostawa wody mineralnej w 2020 r. Dział Zakupów 2020-04-16 11:00:00 Inquiry go to
332627 Budowa fragmentów sieci kanalizacji sanitarnej, tz... Wydział Inwestycji i Remontów 2020-04-16 10:00:00 Inquiry go to
330379 Budowa: • kanalizacji sanitarnej w ul. Kartuskiej ... Wydział Inwestycji i Remontów 2020-04-15 10:00:00 Inquiry go to
329897 Zbycie srodków trwałych - ruchomości (samochody ci... Dział Zakupów 2020-04-07 11:00:00 Inquiry go to
331026 Akcesoria do wideokonferencji. Dział Zakupów 2020-04-02 10:40:00 Inquiry go to
330924 Akcesoria do wideokonferencji Dział Zakupów 2020-03-27 13:27:00 Inquiry go to
325165 Dostawa w autocysternie wraz z tankowaniem na tere... Dział Zakupów 2020-03-25 11:00:00 Inquiry go to
326681 Dostawa fabrycznie nowej pompy zatapialnej wraz z ... Dział Zakupów 2020-03-24 11:00:00 Inquiry go to
326728 Dostawa fabrycznie nowego przenośnego masztu oświe... Dział Zakupów 2020-03-24 09:00:00 Inquiry go to
328399 Awaryjna naprawa odłącznika punktu zerowego – GPZ ... Dział Zakupów 2020-03-23 12:00:00 Inquiry go to
327561 Dostawa oryginalnych części do pompy Vogelsang w 2... Dział Zakupów 2020-03-19 14:00:00 Inquiry go to