Register as a supplier

Division into groups is a form of services classification in accordance with Buyer`s needs. Belonging to a certain group will give your company the posibility to get automatic email notifications about ongoing proceedings related to your company"s profile.

1

Select the Suppliers Group that is of interest to your company and if you are logged in, click the Register as a supplier button

2

If you are not logged in to the platform but you have an account on the platform, enter the email address and click the Register as a supplier button

3

If you do not have an account on the platform, enter your e-mail address and click on the Register as a supplier button

List of Supplier Groups of the company Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Katowicach im. Sierżanta Grzegorza Załogi

Choose Name Description
Aparatura do terapii elektrycznej, elektromagnetycznej i mechanicznej 33158000-2
Aparatura kontrolna i badawcza 38500000-0
Druki i produkty podobne 22000000-0
Gazy medyczne 24111500-0
Igły medyczne 33141320-9
Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste 98000000-3
Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne 33141000-0
Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej) 44000000-0
Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie 31000000-6
Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania 30000000-9