Register as a supplier

Division into groups is a form of services classification in accordance with Buyer`s needs. Belonging to a certain group will give your company the posibility to get automatic email notifications about ongoing proceedings related to your company"s profile.

1

Select the Suppliers Group that is of interest to your company and if you are logged in, click the Register as a supplier button

2

If you are not logged in to the platform but you have an account on the platform, enter the email address and click the Register as a supplier button

3

If you do not have an account on the platform, enter your e-mail address and click on the Register as a supplier button

List of Supplier Groups of the company Zespół Żłobków Miejskich w Bydgoszczy

Choose Name Description
Badania profilaktyczne pracowników -
BHP szkolenia -
Dostawa art.. Papierniczych do ZŻM w Bydgoszczy -
Dostawa art. żywnościowych: produkty specjalnego przeznaczenia -
Dostawa art. żywnościowych: wyroby piekarskie -
Dostawa art.żywnościowych: jaja świeże -
Dostawa art.żywnościowych: soki tłoczone -
Dostawa odzieży -
Dostawa środków czystości dla Zespołu Żłobków Miejskich -
Dostawa tonerów -